JESTEŚMY „SZKOŁĄ Z KLASĄ 2.0”

 

Miło nam poinformować, że w lipcu 2013 r. nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły z klasą 2.0”. Jest on efektem całorocznych starań i potwierdza, że uczniowie i nauczyciele naszej placówki korzystają z nowych technologii, pracują zespołowo, dzielą się wiedzą, mądrze korzystają z e-zasobów, dobrze komunikują się i są bezpieczni w sieci internetowej. Poniżej można zobaczyć dokumentację całorocznej pracy:

 

Roczne zadanie edukacyjne 2012/13
 "DWÓJK@ Z KL@SĄ"  

 

Przypominamy, że  w roku szkolnym 2012/2013 realizowaliśmy roczne zadanie edukacyjne pod hasłem: "Dwójk@ z Kl@są". Zadanie to związane było z przystąpieniem naszej szkoły do Ogólnopolskiego Programu "Szkoła z Klasą 2.0".

 

Nasze działania w ramach rocznego zadania edukacyjnego związane były z rozwojem technologii informacyjnej, korzystaniem z najnowszych urządzeń informatycznych oraz bezpieczeństwem w Sieci.

 

 

PUNKTACJA KOŃCOWA

 

Punktacja kl. I-III

Klasy

Zad. 1

Klasowe Kodeksy

Zad. 2

Plakat

Zad. 3

Udział w debacie szkolnej lub klasowej

Zad. 4

Tydzień Bezpiecznego Internetu

Zad. 5

Mały projekt klasowy „Każdy może zostać naukowcem”

Zad. 6

Festyn Szkolny

Razem

punktów

I A

100 pkt

100 pkt

100 pkt

 -

 100 pkt

 100 pkt

500

I B

100 pkt

100 pkt

100 pkt

 -

 100 pkt

  150 pkt

550

I C

100 pkt

100 pkt

100 pkt

 -

 100 pkt

  100 pkt

500

ID

100 pkt

100 pkt

100 pkt

 -

 100 pkt

  100 pkt

500

II A

100 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

 100 pkt

  100 pkt

600

II B

100 pkt

100 pkt

100 pkt

88 pkt

 100 pkt

  100 pkt

588

II C

100 pkt

100 pkt

100 pkt

88 pkt

 100 pkt

  100 pkt

588

II D

100 pkt

100 pkt

100 pkt

78 pkt

 100 pkt

  100 pkt

578

III A

100 pkt

100 pkt

100 pkt

95 pkt

 100 pkt

  100 pkt

595

III B

100 pkt

100 pkt

100 pkt

78 pkt

 100 pkt

  100 pkt

578

III C

100 pkt

100 pkt

100 pkt

78 pkt

 100 pkt

  100 pkt

578

III D

100 pkt

100 pkt

100 pkt

90, 5 pkt

 100 pkt

  100 pkt

590,5

III E

100 pkt

100 pkt

100 pkt

97 pkt

 100 pkt

  100 pkt

597

 

Punktacja kl.IV-VI

Klasy

Zad. 1

Klasowe Kodeksy

Zad. 2

Plakat

Zad. 3

Udział w debacie szkolnej lub klasowej

Zad. 4

Tydzień Bezpiecznego Internetu

Zad. 5

Projekt klasowy GOOGLE 4 DOODLE
 

Zad. 6

Festyn Szkolny

Razem

punktów

IV A

100 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

 70 pkt

 210 pkt

680

IV B

100 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

 100 pkt

 220 pkt

720

IV C

100 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

 80 pkt

 250 pkt

730

V A

100 pkt

100 pkt

100 pkt

70 pkt

 50 pkt

 240 pkt

660

V B

100 pkt

100 pkt

100 pkt

70 pkt

 100 pkt

 200 pkt

670

V C

100 pkt

100 pkt

100 pkt

0 pkt

 50 pkt

 220 pkt

570

VI A

100 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

 90 pkt

 290 pkt

780

VI B

100 pkt

100 pkt

100 pkt

50 pkt

 90 pkt

 260 pkt

700

VI C

100 pkt

100 pkt

100 pkt

0 pkt

 50 pkt

 250 pkt

600

 

 

ZADANIE 1

Utworzenie Kodeksów Klasowych 2.0 i wyeksponowanie ich na gazetce w sali lekcyjnej (zobacz zdjęcia).

Kodeksu przestrzegają wszyscy uczniowie klasy.

Oceniana jest wartość merytoryczna kodeksów.

Maksymalna liczba punktów - 100.

 

ZADANIE 2

Wykonanie pracy plastycznej będącej rozwinięciem jednego wybranego punktu Kodeksu Klasowego – może to być plakat, reklama, historyjka obrazkowa, komiks itp.

Praca ma być wywieszona w widocznym miejscu w sali lekcyjnej.

Maksymalna liczba punktów - 100.

 

ZADANIE 3

Udział delegacji z klasy w debacie dotyczącej przestrzegania Klasowych Kodeksów 2.0 (zobacz).

Utworzenie w toku debaty Szkolnego Kodeksu 2.0

Maksymalna liczba punktów - 100.

 

ZADANIE 4

Zadanie podzielono na dwie grupy wiekowe:

- klasy I-III – działania związane z Tygodniem Bezpiecznego Internetu wg harmonogramu (zobacz)

- klasy IV-VI – działania związane z Tygodniem Bezpiecznego Internetu wg harmonogramu

oraz zadanie punktowane dla rodziców

Zadanie polega na udziale delegacji rodziców w projekcji filmu pt. „Dorastanie w Sieci” (zobacz).

Obecność 3 rodziców -100 pkt., 2 rodziców -70 pkt., 1 rodzica – 50 pkt., nieobecność – 0 pkt.

 

ZADANIE 5

Zadanie podzielono na dwie grupy wiekowe:

- klasy I-III – Wykonanie małego projektu klasowego pod hasłem „Każdy może zostać naukowcem” i  jego opis na szkolnej stronie internetowej (zobacz)

- klasy IV – VI – Wykonanie klasowego projektu „GOOGLE4DOODLE” .

Maksymalna liczba punktów – 100.