XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Kwidzynie

 

Zorganizowanie Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu szkół Westerplatte jest dla członków Klubu zaszczytnym obowiązkiem. Szkoła Podstawowa nr 2 im. majora Henryka Sucharskiego w Kwidzynie otrzymała tę misję w 2016 roku. Tak się złożyło, że rok wcześniej świętowała jubileusz siedemdziesięciolecia, a na 7 września 2016 r. przypadła  40. rocznica nadania imienia i sztandaru. Społeczność szkolna w wielką ochotą rozmachem przystąpiła do realizacji tego wielkiego zadania. Wszyscy nauczyciele i uczniowie przez cały rok realizowali zadania, których celem było pogłębienie wiedzy o patronie, a przez to przygotowanie się do sympozjum. Już rok wcześniej, podczas konferencji w Tłuchowie, dyrektor szkoły Jerzy Pawluczuk zaprosił obecnych tam członków klubu do Kwidzyna. XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte odbywało się od 30 maja do 2 czerwca 2016 r. Goście, reprezentujący 25 stowarzyszonych szkół, przybyli ze wszystkich stron Polski. Łącznie w sympozjum uczestniczyło 120 członków klubu oraz zarząd klubu: Prezes Adam Szatkowski, wiceprezes Zbigniew Pancer, członek Zarządu Bogusław Kucharek. W głównych uroczystościach wzięło udział wielu znakomitych osobistości – miejscowych władz samorządowych, oświatowych, związków kombatanckich oraz przyjaciół szkoły. Świetną oprawę imprezie zapewniła obecność wojskowej asysty honorowej Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej wystawionej przez Komendę Portu Wojennego Gdynia oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP.

Sympozjum rozpoczęło się od spotkania wieczorem 30 maja 2016 r. po kolacji, podczas którego, po przywitaniu przez dyrektora szkoły i prezesa klubu Adama Szatkowskiego, nastąpiła prezentacja wszystkich uczestników, odebranie materiałów promocyjnych, wymiana pierwszych serdeczności i uwag organizacyjnych.

Rankiem następnego dnia goście i uczniowie szkoły – gospodarza, w pełnej gali spotkali się na dziedzińcu SP2 . Uroczystości rozpoczęły się dokładnie o godz. 08:40, złożeniem meldunku przedstawicielowi Dowódcy Garnizonu Gdynia, Komandorowi Kazimierzowi Pulkowskiemu. Dyrektor Jerzy Pawluczuk powitał uczestników sympozjum i zaproszonych gości. Następnie poczet sztandarowy Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku przekazał sztandar klubu pocztowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie, w skład którego wchodzili Nikodem Archacki, Lidia Pisarek i Sylwia Piłat. Trębacze, uczniowie Łukasz Mroczek i Jakub Perehuda odegrali hejnał szkoły, a delegacja w składzie: dyrektor Jerzy Pawluczuk, absolwent szkoły, Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Gorlewicz i uczennica Oliwia Kamińska złożyła kwiaty pod tablicą majora Henryka Sucharskiego.

Kolejnym punktem programu był przemarsz na Skwer Kombatantów. Na czele kolumny kroczył szkolny zespół mażoretek „Parada” pod kierunkiem Moniki Zimnickiej, po nim Orkiestra Reprezentacyjna MWRP, Kompania Reprezentacyjna MWRP, poczty sztandarowe, goście i uczniowie szkoły.

Na skwerze zgromadzili się mieszkańcy miasta, kombatanci, dzieci przedszkolne, uczniowie sąsiedniej szkoły, którzy wraz z uczestnikami sympozjum odśpiewali hymn narodowy. Następnie uczennica SP2 Martyna Komorniczak odczytała okolicznościowy referat. Po nim odczytano Apel Pamięci, a Kompania Reprezentacyjna MW oddała salwę honorową. W tym miejscu również złożono wiązanki kwiatów. Wartę przy symbolicznym Grobie Nieznanego Żołnierza zaciągnęła Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Wieńcowymi byli harcerze z Hufca ZHP im. „Kwidzyniaków”. Kwiaty złożyli kmdr Kazimierz Pulkowski, kmdr Andrzej Łysakowski, dr Andrzej Drzycimski, Burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak, zastępca Burmistrza Roman Bera, Adam Karaś, Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Gorlewicz, Pomorski Wicekurator Oświaty Jacek Strociak, Prezes Klubu Szkoł Westerplatte Adam Szatkowski wraz z delegacją Zespołu Szkół Morskich w Gdyni, harcerze i kombatanci oraz delegacja SP2 – dyrektor Jerzy Pawluczuk, wicedyrektor Wioletta Radomska, wicedyrektor Halina Gorka, uczennice: Oliwia Kamińska i Karolina Urbańska. Na konie trębacz odegrał sygnał „Śpij kolego”.

Ze Skweru Kombatantów, w uroczystym przemarszu, uczestnicy sympozjum udali się na Plac Jana Pawła II. W katedrze św. Jana Ewangelisty mszę św. w intencji Westerplatczyków koncelebrował Biskup Elbląski Jacek Jezierski z asystą pocztu sztandarowego Kompanii Reprezentacyjnej MW, trębacza, sztandary Klubu Szkół Westerplatte oraz sztandarów szkół – członków KSW. 

Po wspólnej modlitwie, na placu przed katedrą, odbył się koncert, podczas którego Orkiestra Reprezentacyjna MW wykonała wiązankę utworów patriotycznych. Uroczystości zakończyły się w sali Kwidzyńskiego Centrum Kultury.

Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu „Pieśń o chwale” dyrektor Jerzy Pawluczuk przedstawił historię szkoły oraz rolę patrona w kształtowaniu postaw wychowanków. Burmistrz Miasta Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak przybliżył gościom historię miasta i perspektywy jego rozwoju. Z kolei Prezes KSW Adam Szatkowski uhonorował organizatorów XXXIII sympozjum i wyróżnionych gości medalami klubowymi. Otrzymali je: dyrektor Jerzy Pawluczuk, wieloletnia nauczycielka, inicjatorka wstąpienia SP2 do klubu, która uczestniczy aktywnie w działaniach klubu (wzięła udział w 20 sympozjach), wspiera szkołę w pracy z patronem - Barbara Fornal, obecna nauczycielka historii, dzierżąca obowiązki klubowe - Jolanta Obód, władze miasta: Andrzej Krzysztofiak, Roman Bera, Kazimierz Gorlewicz, honorowi goście: dr Andrzej Drzycimski i Adam Karaś, kmdr Kazimierz Pulkowski, kmdr Andrzej Łysakowski. Wcześniej, podczas mszy medal wręczono Biskupowi Elbląskiemu Jackowi Jezierskiemu.

        W kolejnej części programu głos zabrał dr. Andrzej Drzycimski, który przedstawił wykład na temat „Westerplatte i Solidarność – przełomy w polskiej historii”. Następnie reporter i eseista Romuald Karaś opowiedział o przygotowywanej właśnie książce „Tło. Henryka Sucharskiego droga na Westerplatte”.

        Na koniec podsumowano Konkursu Etiud Filmowych „Każdy ma swoje Westerplatte”. Członek jury, Kazimierz Gorlewicz, wręczył nagrodzonym dyplomy i upominki.

        Nadszedł czas na popis uczniów szkoły-gospodarza sympozjum. Cześć artystyczna pt. „Opowieść o Majorze” wzbudziła powszechne zainteresowanie a tańce w wykonaniu zespołu mażoretek „Parada” wywołały entuzjazm widzów.

Po obiedzie, o godzinie 15.45 nauczyciele spotkali się z gośćmi dr. Andrzejem Drzycimskim i Romualdem Karasiem w refektarzu Muzeum Zamkowego w Kwidzynie, gdzie zapoznali się z wynikami najnowszych badań o Westerplatte oraz reporterskimi sposobami docierania do źródeł historycznych związanych z majorem Henrykiem Sucharskim. W tym czasie młodzież oglądała występy Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle” oraz Teatru Historycznego Chorągwi Komturstwa Gniewskiego. Ale to nie był jeszcze koniec atrakcji – po kolacji odbyła się dyskoteka integracyjna z udziałem zaproszonych gości i uczniów miejscowej szkoły.

Kolejny dzień (1 czerwca) przepełniały atrakcje turystyczne. Rano zwiedzanie kwidzyńskich zabytków w 3 grupach:  Katedra św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie i Krypta Trzech Wielkich Mistrzów Krzyżackich w Kwidzynie, Muzeum Zamkowe w Kwidzynie. Szczególnie krypty, które są ewenementem na skalę światową wzbudzały zainteresowanie. „Warsztaty kaligraficzne” prowadzone przez Tomasza Bogdanowicza Kierownika Działu Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku wydawać się miały momentem odpoczynku. Ale prowadzący je w sposób elegancki i skuteczny zmusił wszystkich do wzięcia piór do ręki i zamienienia się w średniowiecznego skrybę z mozołem przepisującego grube annały. Wytwory procy własnych rąk można było wziąć na pamiątkę do domu.

Po południu kolejne warsztaty, tym razem na świeżym powietrzu. Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa w Kwidzynie na obszarze Terenów Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna” w Kwidzynie zaproponowało m.in.: zwiedzanie obiektów dawnej stadniny koni, przejażdżki bryczką, warsztat  „Papier czerpany” i „Historie zapisane w drzewach”. Wieczorne ognisko, pieczenie kiełbasek, piosenki śpiewane przy akompaniamencie gitar zakończyły XXXIII sympozjum. Żegnaliśmy się ze łzami w oczach.

Podsumowaniem sprawozdania niech będzie opinia jednej z uczestniczek, która po raz pierwszy była na sympozjum. Zaskoczona atmosferą otwartości, szczerości, wyraziła swe uczucia słowami: „Chciałabym być tak żegnana, jak byłam witana”. Myślę, że świadczą one o tym, że organizatorzy, klubowicze i władze klubu potrafiły w ciągu 27 lat działalności stworzyć klimat nie tylko dogodny dla współpracy między szkołami,  ale przede wszystkim nawiązania bliskich relacji i tego, co bezcenne – przyjaźni.

 

Zobacz zdjęcia z sympozjum.

 

    

 


 

Podsumowanie towarzyszącemu sympozjum Konkursu Etiud Filmowych "Każdy ma swoje Westerplatte ..." odbyło się się 31.05.2016 r. podczas uroczystości w Teatrze Miejskim. Decyzją jury w składzie: Marcin Szuwarowski (przewodniczący) oraz Kazimierz Gorlewicz i Adam Kamiński nagrodzono i wyróżniono następujące filmy:

Natalia Raczkiewicz, Gimnazjum nr 9 im. mjra H. Sucharskiego w Kielcach, "Każdy z nas ma swoje Westerplatte"


I miejsce w kategorii gimnazjów
 

Izabela Zabost, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie, "Spełniajmy marzenia"


I miejsce
w kategorii szkół podstawowych
 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie (kl. IVb pod kierunkiem Krzysztofa Kijka), "Nasza historia"


Wyróżnienie
w kategorii szkół podstawowych
 

Obejrzyj filmy

Gratulujemy!

Ponadto w konkursie wzięły udział szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Michowie, Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Michowie. 2 szkoły zgłosiły swoje filmy niestety już po terminie - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli.
 


W PROGRAMIE SYMPOZJUM ZNALAZŁO SIĘ:

30 maja 2016 r.

- zakwaterowanie od godz. 16.00

- 19.00 – 20.00 – kolacja

 

- 20.00 – spotkanie klubu:

- 20.00 – powitanie delegacji przez Dyrektora Szkoły  p. Jerzego Pawluczuka oraz Prezesa Zarządu Klubu Szkół Westerplatte p. Adama Szatkowskiego

- 20.10 – prezentacja delegacji, odebranie materiałów promocyjnych

- 20.30 – omówienie bieżących spraw Klubu przez Prezesa p. Adama Szatkowskiego

- 21.00 – zakończenie spotkania

 

31 maja 2016 r.

- 7.30 – 8.15 – śniadanie

- 8.15 – przejazd do Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra H. Sucharskiego

 

- 8.40 – otwarcie XXXIII Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte na szkolnym

  dziedzińcu:

- 8.40 – powitanie gości oraz uczestników Sympozjum przez Dyrektora Szkoły p. Jerzego Pawluczuka i otwarcie Sympozjum

- 8.50 – przekazanie sztandaru Klubu szkół Westerplatte szkole-gospodarzowi Sympozjum i Hejnał Szkoły

- 8.55 – złożenie kwiatów pod tablicą ku czci Patrona Szkoły mjra Henryka Sucharskiego

- 9.00 – przemarsz na Skwer Kombatantów w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP, Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP i zespołu mażoretek„Parada” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Kwidzynie

 

- 9.20 – oficjalne uroczystości z udziałem Burmistrza Miasta Kwidzyna, kwidzyńskich organizacji kombatanckich i zaproszonych gości:

- 9.25 – Hymn Narodowy z towarzyszeniem Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP

- 9.30 – okolicznościowy referat wygłoszony przez przedstawiciela Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Kwidzynie

- 9.40 – Apel Pamięci oraz salwa honorowa w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP

- 9.50 – złożenie kwiatów na Skwerze Kombatantów oraz w miejscu złożenia urny z ziemią z Westerplatte przez przedstawicieli Klubu Szkół Westerplatte, organizacje kombatanckie, młodzież szkolną

- 10.00 – przemarsz na Plac Jana Pawła II w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP, Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP i zespołu mażoretek „Parada” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Kwidzynie

- 10.30 – msza św. w Katedrze św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie celebrowana przez Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego z asystą Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP

- 11.30 – koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP na Placu Jana Pawła II, fotografia uczestników Sympozjum na schodach przed wejściem do Teatru Miejskiego          

 

- 12.00 – uroczystość w Teatrze Miejskim:

- 12.00 – wprowadzenie sztandarów, odśpiewanie hymnu Klubu Szkół Westerplatte: „Pieśń o chwale”

- 12.05 – powitanie gości i wystąpienie dyrektora szkoły p. Jerzego Pawluczuka

- 12.10 – przemówienie Burmistrza Miasta Kwidzyna, p. Andrzeja Krzysztofiaka

- 12.25 – wręczenie Medali Honorowych Klubu Szkół Westerplatte przez władze Klubu

- 12.35 – wyprowadzenie sztandarów

- 12.40 – dr Andrzej Drzycimski „Westerplatte i Solidarność – przełomy w polskiej historii”

- 12.55 – Romuald Karaś o książce „Tło. Henryka Sucharskiego droga na Westerplatte”

- 13.10 – podsumowanie Konkursu Etiud Filmowych „Każdy ma swoje Westerplatte”, prezentacja nagrodzonych filmów

- 13.20 – część artystyczna

- 14.00 – zakończenie części oficjalnej

 

- 14.30 – obiad

- 15.45 – „Najnowsze badania o Westerplatte” - spotkanie  nauczycieli z dr. Andrzejem Drzycimskim i Romualdem Karasiem w refektarzu Muzeum Zamkowego w Kwidzynie,

-  występy Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle” oraz spotkanie z Teatrem Historycznym Chorągwi Komturstwa Gniewskiego na dziedzińcu zamkowym w Kwidzynie  

- 18.00 – powrót do miejsca zakwaterowania

- 19.00 – kolacja i dyskoteka dla młodzieży

 

1 czerwca 2016 r.

- 8.00 – 9.00 – śniadanie

- 09.30 –13.30 zwiedzanie kwidzyńskich zabytków w 3 grupach:  Katedra św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie i Krypta Trzech Wielkich Mistrzów Krzyżackich w Kwidzynie, Muzeum Zamkowe w Kwidzynie, „Warsztaty kaligraficzne” prowadzone przez Tomasza Bogdanowicza Kierownika Działu Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku

- 14.00 – obiad

- 15.30 –„Popołudnie z ekologią” – warsztaty Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa w Kwidzynie w obszarze Terenów Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna” w Kwidzynie, m.in.: zwiedzanie obiektów, przejażdżki, „Papier czerpany”, „Historie zapisane w drzewach” 

- 19.30 – ognisko integracyjne

 

2 czerwca 2016 r.

- 7.30 – 9.00 – śniadanie

- zakończenie sympozjum, wyjazd delegacji szkół

 

Wystawy okolicznościowe

 

1/ „Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r.”

    - plenerowa wystawa  Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Miodowa w Kwidzynie obok Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra H. Sucharskiego  w Kwidzynie – od 24 maja do 8 czerwca 2016 r.;

2/ „Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r.”

    - wystawa  Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, hol Kwidzyńskiego Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13 – od 24 maja do 8 czerwca 2016 r.