STRONA GŁÓWNA

HISTORIA SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

q       Inauguracja ‘Roku Europejskiego’ powiązana z rozpoczęciem działalności SKE ( 13 LISTOPADA 2002 ROKU).

q       Sporządzenie statutu Klubu, legitymacji członkowskich, pomocy dydaktycznych i gazetek ściennych o tematyce unijnej.

q       Nauka hymnu UE.

q       Opracowanie strony internetowej SKE.

q       Udział szkoły i SKE w imprezie miejskiej pt. ‘Spotkanie Europejskie w Kwidzynie’.

q       Przygotowanie dwuetapowego konkursu dla uczniów klas IV o tematyce unijnej, promowanie UE przez członków klubu.

q       Przygotowanie się do prezentacji wylosowanego kraju UE przez klasy I-IV i prezentacja tych krajów podczas Festynu Szkolnego (31 maja 2003 roku).

q       Udział szkoły i klubu w ‘Dniach Kwidzyna’ (13-15 czerwca 2003 roku) i prezentacja kraju wylosowanego przez dyrektora szkoły p. Jerzego Pawluczuka  (Belgia)  jako stolicę pozostałych państw członkowskich UE.