8.03.2008

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

zobacz wszystkie wiadomośc

 

W sobotę 8 marca 2008 r. budynki: "Pod Zegarem" (ul. Staszica 2) oraz główny (ul. Staszica 16) otworzyły swoje drzwi dla gości. W tym dniu można było zobaczyć jak wygląda życie szkolne, obejrzeć zajęcia w ramach kół zainteresowań. Na gości czekały też inne atrakcje. 
 

zobacz fotografie

 

Szczegółowy program dnia przedstawiał się następująco:

 

 

 

BUDYNEK "POD ZEGAREM"

 

PARTER

 
 

sala 7 (aula) - Różnorodne techniki teatralne oraz wykonywanie pacynek -  koło teatralne

10.00 – 13.00
 

sala 8a Wzmacnianie mięśni krótkich stóp, grzbietu i  ściągających łopatki - gimnastyka korekcyjna

10.00 – 13.00
 

I PIĘTRO 

 
 

sala 11 - Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i myślenie logiczne - zajęcia korekcyjno–kompensacyjne

10.00 – 13.00
 

sala 12  - Dzień Kobiet - Zajęcia muzyczno – plastyczno –ruchowe

10.00 – 13.00
 

sala 13 - Gry i zabawy językowe - zajęcia z języka angielskiego

10.00 – 13.00
 

sala 16 - W kręgu przyjaciół - Zabawy i gry ruchowe oraz wykonywanie kwiatków i świeczników

10.00 – 13.00
 

sala 17 - Zapisy do klasy I

10.00 – 13.00
 

II PIĘTRO

 
 

sala 22  -  Powitanie wiosny - zajęcia muzyczno – plastyczno –ruchowe

10.00 – 13.00
 

sala 23 - W krainie zagadek - zabawy matematyczne i Moja ulubiona bajka -  koło grafiki komputerowej

10.00 – 13.00
 

sala 23 - Ogłoszenie wyników konkursu dla przedszkoli „Zimowe obrazy myszką malowane”

11.00
 

sala 26 - W wielkanocnym nastroju - koło plastyczne

10.00 – 13.00
 

sala 27 - Bajki i bajeczki - koło literackie

10.00 – 13.00
 

III PIĘTRO

 
 

sala 32 (świetlica szkolna) - Technika wykonywania witrażu – figury geometryczne - koło witrażu i mozaiki

10.00 – 13.00
 

 

 
 

BUDYNEK GŁÓWNY

 
 

Sekretariat

 

 

Zapisy do klasy I oraz szczegółowe informacje o szkole

10.00 – 13.00

     
 

Centrum Edukacyjno–Informacyjne ,,Interdwójka”

 

 

sala 12   - Jak korzystać drogą internetową z zasobów  biblioteki szkolnej

10.00 - 12.30

 

sala 13 - Pokaz animacji komputerowej - koło informatyczne

10.00 - 12.30

 

sala 13 - Ogłoszenie wyników Konkursu Walentynkowego

12.30

     
 

Sala 26

 

 

- Stoiska reklamujące koła zainteresowań działające w naszej szkole

- Kawiarenka dla Gości.

10.00 - 13.00

 

Główny hol

 

 

Kroniki szkolne, dyplomy, pamiątki, albumy, księga pamiątkowa

10.00 - 13.00

     
 

Sale lekcyjne  - prezentacja zajęć rozwijających umiejętności  uczniów  w  ramach kół zainteresowań

 

 

sala 15 - Polska w XVI-XVIII wieku - koło historyczne

10.00 - 13.00

 

sala 16 - Mini koncert muzyki klasycznej

10.00 - 13.00

 

sala 17 - Poznajemy płazy polskie - koło ekologiczne

10.00 - 11.30

 

sala 17 - Parki narodowe - koło ekologiczne

11.30 - 13.00

 

sala 22 - Potyczki matematyczne IVa - IVb  - koło matematyczne

10.00 - 11.30

 

sala 22 - Potyczki matematyczne Va – Vb - koło matematyczne

11.30 - 13.00

 

sala 23 - Zagadki logiczne - koło matematyczne

10.00 - 13.00

 

sala 25 - Redagowanie kolejnego numeru gazetki „Wirtualna Dwójka” - koło dziennikarskie

10.00 - 13.00

 

sala 27 – Rupaki- przedstawienie koła teatralnego

10.00 - 11.00

 

sala 27 - 1 z 10 - quiz

12.00 - 13.00

 

sala 33 - Wykorzystanie multimediów w nauczaniu języka polskiego
- koło polonistyczne

10.00 - 13.00

 

sala 37 (laboratorium językowe) - Cooking in English - koło języka angielskiego

10.00 - 13.00