20 XII 2006

   

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU O PATRONIE SZKOŁY

 

Jak co roku w naszej szkole nauczycielka historii – pani Barbara Fornal zorganizowała konkursy adresowane do klas IV-VI, których celem jest propagowanie sylwetki patrona SP 2 – majora Henryka Sucharskiego.

Wyniki konkursu:

 

II-etapowy konkurs wiedzy o patronie i obronie Westerplatte dla klas IV
 

I miejsce

Julian Bała IVa
Jolanta Drypa IVb

II miejsce

Marcin Lewandowski IVa
Mateusz Kominek IVa

III miejsce

Szymon Murawski IVb
Klaudia Zaleska IVd

Wyróżnienie

Marta Bryksy IVb
Jakub Galewski IVd
Monika Hillar IVa
Dominika Myszka IVa
Jakub Żyła IVd

 

 

Konkurs dla uczniów klas V na najciekawszy album o majorze H. Sucharskim
i historii walk na Westerplatte
 

I miejsce

Dawid Kukliński Va
Michał Pawluczuk Vd
Karolina Pydyniak Vd
Magdalena Rajkowska Vd
Marta Simionkowska Va
Daria Torbowska Va

II miejsce

Radosław Płoński Vd
Mateusz Rojek Vb
Ewelina Szwedowska Vc

III miejsce

Marcin Baprawski Vd
Aleksandra D±browska Va
Adam Mosiński Vd
Marta Smolińska Vc
Aleksandra Szołtys Vb


 

Konkurs literacko-plastyczny o patronie szkoły i obronie Westerplatte dla uczniów klas VI

 

I miejsce

Monika Abramowicz VIa
Patrycja Gajko VIa
Patrycja Iwicka VIa

II miejsce

Dorota Falkowska VId
Sylwia Kajdewicz VId
Dawid Mordasiewicz VId

III miejsce

Piotr Brzycki VIc
Marlena Sztyrbicka VId

Wyróżnienie

Marta Gałkowska VIa
Łukasz Maj VIb
Kamil Kaczorowski VIb
Kamil Maciej Pawluczuk VIa
Weronika Pliszczyńska VIa
Jarosław Rdzanek VIa

 

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i upominki. Gratulujemy!