31 VI-3 VI 2006

   

XXIII SYMPOZJUM KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE W UJEŹDZIE

 

„Jeszcze się kiedyś Polsce przydamy” – te słowa wypowiedziane przez majora Henryka Sucharskiego stały się motorem spotkania delegacji 30 szkół przybyłych z całej Polski do Ujazdu.

Gospodarzem spotkania była Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte i Publiczne Gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowała delegacja laureatów II etapowego konkursu historycznego: Nikodem Jedynak z kl. V d, Weronika Pliszczyńska kl. V a i Katarzyna Nowicka z kl. V a wraz z opiekunami: B. Fornal, Marzeną i Mirosławem Łowickimi – rodzicami Kasi (którzy swoim samochodem zawieźli nas do Ujazdu).

Na placu Kościuszki w Ujeździe nastąpiło przekazanie sztandaru klubowego organizatorom sympozjum. Po powitaniu przez wójta Gminy Ujazd, poczty sztandarowe, orkiestra i kompania reprezentacyjna XXV Brygady Kawalerii Powietrznej udały się do kościoła p.w. św. Wojciecha na mszę św. celebrowaną przez ks. biskupa Ireneusza Pękalskiego w intencji żywych i zmarłych obrońców Westerplatte. Po mszy składaliśmy kwiaty na grobie westerplatczyka Stefana Duzika i grobach żołnierzy września 1939 r.

W czasie uroczystości na dziedzińcu szkolnym po powitaniu nas przez dyrektora szkoły i wystąpieniu zaproszonych gości, przyjęto do Klubu nowych członków – 2 szkoły z Gdańska. Następnie ogłoszono wyniki i wręczono dyplomy oraz nagrody laureatom konkursów: literackiego i plastycznego.

Uczeń naszej szkoły Dawid Kukliński z kl. IV a otrzymał nagrodę specjalną w konkursie plastycznym „Tu mieszkam. Stąd jestem”. Wojciech Wiśniewski z kl. VI b zdobył pierwsze miejsce w Konkursie Literackim „Jeszcze się kiedyś Polsce przydamy” w kategorii szkół podstawowych (przeczytaj nagrodzoną pracę). Na konkurs wpłynęły 72 prace.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem (repliką pomnika z Westerplatte), poświęconym czterem westerplatczykom z Ujazdu: Ryszardowi Duziakowi, Stefanowi Duziakowi, Michałowi Pryczce, Janowi Donatowi Zdunkiewiczowi oraz nauczycielom z Gminy Ujazd zamordowanym w okresie okupacji niemieckiej, odbył się apel poległych.

Po przerwie obejrzeliśmy część artystyczną i pojechaliśmy do jednostki wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim. Żołnierze XXV Brygady Kawalerii Powietrznej pokazali nam swój sprzęt i zaprosili na wojskową grochówkę. Wieczorem młodzież bawiła się na dyskotece w szkole.

W części turystycznej zwiedziliśmy: Rezerwat Niebieskie Źródła położony w dolinie Pilicy. Źródła te to dwa wywierzyska oddzielone od siebie wyspą. W każdym pulsuje po kilkanaście minigejzerów. Woda przybiera niebiesko-błękitno-zieloną barwę. W skansenie Rzeki Pilicy w XIX-wiecznym drewnianym młynie wodnym oglądaliśmy makiety młynów wodnych, kolekcję kamieni młyńskich. Osobny dział skansenu tworzą wydobyte z Pilicy pojazdy pancerne z czasów II wojny światowej i inne zabytki militarne.

Na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego obejrzeliśmy Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Liczebność stada hodowlanego wynosi ok. 20 żubrów, my widzieliśmy 3. W Inowłodziu, w jednym z najstarszych miast Polski, którego wzmianki pochodzą z 1145 r. zwiedzaliśmy romański kościół obronny p.w. św. Idziego z końca XI w., którego fundatorem był Władysław Herman. Jak głosi legenda ufundowanie kościoła było związane z narodzinami syna Władysława – Bolesława Krzywoustego.

Z zewnątrz podziwialiśmy jaskinie tzw. Groty Nagórzyckie powstałe po eksploatacji piasku i piaskowca kwarcowego prowadzonej w XVII w. Z grotami związana jest legenda o zbóju Madeju, który jedną z jaskiń obrał sobie za swoją kryjówkę – nazwano ją Madejowym Łożem.

Po południu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze zarządu Klubu Szkół Westerplatte za okres od kwietnia 2002 do maja 2006 r. W czasie obrad przedstawiono sprawozdanie zarządu Klubu za IV kadencję, wybrano nowe władze i wytyczono nowe zadania. W tym czasie młodzież zwiedzała Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, a Kamila Skolimowska specjalnie dla nich przedłużyła swój trening.

W ostatnim dniu sympozjum byliśmy w muzeum – Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale. Jest on hołdem oddanym leśnikom i drzewiarzom, członkom ich rodzin poległych z bronią w ręku w czasie II wojny światowej.

W Konewce zwiedzaliśmy niemieckie stanowisko dowodzenia dla pociągów sztabowych – schron kolejowy o długości 380 m i schrony techniczne. Do schronu wjeżdżały pociągi (do 38 wagonów), wykorzystywano go też jako magazyny amunicji. Do dziś krążą opowieści o tajemniczych podziemnych schronach. Dotychczasowa penetracja wskazuje na możliwość istnienia podziemnych kondygnacji. W oświetlonym schronie oglądaliśmy ekspozycję militariów, wystawę związaną z historią II wojny światowej.

Po obiedzie i pożegnaniach obiecaliśmy sobie, że spotkamy się na żywej lekcji historii podczas XXIV Sympozjum w Złotoryi, na które nasza szkoła została zaproszona.

Barbara Fornal
 

zobacz wszystkie zdjęcia

 

zobacz wszystkie zdjęcia