1. W konkursie biorą udział uczniowie naszej szkoły.
2. Udział w konkursie polega na napisaniu życzeń walentynkowych na specjalnie udostępnionej w tym celu stronie internetowej. Życzenia należy podpisać własnym imieniem i nazwiskiem. Forma życzeń jest dowolna. Wpisanie życzeń na forum jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację i wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
3. Uczestnik, który nie podpisał swoich życzeń imieniem i nazwiskiem, powinien osobiście zgłosić u organizatorów (w bibliotece szkolnej) chęć uczestnictwa w konkursie.
4. Ocenianiem wpisów zajmuje się specjalnie powołane jury. Najładniejsze wpisy są nagradzane.
5. Oceniane są tylko wpisy oryginalne, własnego pomysłu, wcześniej nie publikowane (nie są oceniane teksty przepisane lub skopiowane z Internetu).
6. O terminie rozpoczęcia, zakończenia i rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostają poinformowani na szkolnej stronie internetowej

                                                                                                                                      Organizatorzy: Michał Klain, Ewelina Wołoszyn