TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

O PUCHAR SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

RUNDA FINAŁOWA

 

W turnieju zwyciężyła drużyna Chillwagonki, II miejsce - RedBull, III miejsce - Taktyczne Janusze. Mecze rundy finałowej odbyły się dnia 01.06.2019r.  Zgodnie z regulaminem turnieju w etapie finałowym drużyny grały systemem „każdy z każdym”. Drużyny, które grały w finale to:

1.   Chillwagonki

2.   RedBull

3.   Taktyczne Janusze

 

Oto wyniki:

 

 

Chillwagonki

RedBull

Taktyczne Janusze

Punkty

Miejsce

Chillwagonki

X

 3 : 1

 4 : 0

 6

I

RedBull

 1 : 3

X

 7 : 0

 3

 II

Taktyczne Janusze

 0 : 4

0 : 7

X

 0

 III

 

Mecz trwał 16 minut (2x 8 minut).

ORIENTACYJNY PROGRAM MINUTOWY

I mecz- 11.40- 12.00

II mecz- 12.00- 12.20

III mecz- 12.20- 12.40

12.40–Wręczenie nagród

RUNDA II

  MECZ DATA WYNIK
I Bobry -  Taktyczne Janusze

21.05

Sędziuje Kamila Wołejszo

0 : 7
II Dream Team - RedBull

22.05

Sędziuje Kornel Arszyński

0 : 3
III Chillwagonki - IVB

23.05

Sędziuje Martin Rzepczyński

16 : 0

RUNDA I

 

MECZ

DATA

WYNIK

I

Kolorowe Misie – Dream Team

14.05

Sędziuje Martin Rzepczyński

0 : 6

II

Piciu Team – Chillwagonki

20.05

Sędziuje Martin Rzepczyński

 0 : 16

III

IVB – Bobry

16.05

Sędziuje Jakub Wojtaś

 2 : 5

IV

RedBull – Tigery

17.05

Sędziuje Kamila Wołejszo

 7 : 2

V

IVA – Taktyczne Janusze

15.05

Sędziuje Kamila Wołejszo

 0 : 8

 

 REGULAMIN TURNIEJU W PIŁKĘ NOŻNĄ

O PUCHAR SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Organizator: Zespół Promocji Zdrowia i Samorząd Uczniowski SP 2 w Kwidzynie

Termin: kwiecień- czerwiec 2019 r.

Miejsce: boisko szkolne do gry w piłkę nożną

Adresaci: uczniowie SP2 z klas IV-VIII

 

Cele:

a)    Upowszechnić znaczenia aktywności ruchowej oraz systematycznego uprawiania sportu

b)   Promować działania szkoły w środowisku lokalnym.

c)   Zapoznać uczestników z istniejącymi systemami organizowania rozgrywek sportowych.

d)   Rozwinąć u uczniów umiejętności organizowania dużych imprez ogólnoszkolnych opracowanie logistyki i przeprowadzenie działań związanych z organizacją mistrzostw.

e)   Kształtować postawy  fair-play

 

Organizacja Mistrzostw:

a)   W rozgrywkach biorą udział zespoły klasowe lub między klasowe.

b)   Drużyna musi składać się z 8 zawodników (5 + bramkarz + 2 rezerwowych).

c)   Mecze rozgrywane są w oparciu o przepisy PZPN

d)   Czas trwania meczu: 2x 7 minut ze zmianą stron bez przerwy.

e)   Mecze rozgrywane są w czasie przerwy 20 minutowej według ustalonego terminarza.

f)    Każda drużyna wytypuje osobę, która będzie sędziować mecze innych drużyn. Każde spotkanie prowadzi dwóch arbitrów.

 

System rozgrywek:

a)   Faza grupowa: zespoły zostaną podzielone w drodze losowania na grupy.

b)   Do fazy finałowej awansują 2 zespoły ( pierwsze i drugie miejsce w zespole).

c)   W etapie finałowym drużyny grają systemem „każdy z każdym”.

d)   Klasyfikacja końcowa fazy finałowe decyduje o zajętych miejscach w turnieju.

e)   O klasyfikacji końcowej w fazie grupowej i finałowej decyduje liczba zdobytych punktów, a w razie równej liczby punktów, w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę wyniki bezpośrednich meczy, a w drugiej kolejności bilans bramkowy drużyn.

Punktacja w meczach fazy grupowej i finałowej:

      Zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt, przegrana- 0 pkt.

 

Kary:

a)   Żółta kartka

b)   Czerwona kartka- wykluczenie z meczu.

c)   W szczególnych przypadkach dyskwalifikacja zawodnika.

d)   Nie stawienie się zespołu na meczu w wyznaczonym terminie z przyczyn nieuzasadnionych to    walkower w wymiarze 3:0.

 

Nagrody:

Postanowienia końcowe:

a)   Za organizacje turnieju odpowiadają-

b)   Zawodników obowiązuje strój sportowy, w meczu nie może brać udziału uczeń posiadający zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego.  

c)   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu oraz wprowadzania ewentualnych zmian.

d)   Honorowy patronat nad turniejem sprawuje Dyrektor SP2 w Kwidzynie.

 

Aneks do Regulaminu

Turnieju o Puchar Samorządu Uczniowskiego  w Piłkę Nożną

 

Runda I - losujemy pary i gramy systemem pucharowym, przegrana drużyna odpada

1 _______

2________

3________

4________

5________

6________

7________

8________

9________

10_______ 

Do drugiej rundy przechodzi 5 wygranych drużyn i jedna drużyna z przegranych, która ma najlepszy wynik bramkowy( ilość zdobytych bramek) lub ją losujemy.

Runda II- mamy 6 zespołów losujemy pary ( nie mogą spotkać się zespoły które grały ze sobą w I rundzie ). Przegrany odpada z dalszej gry. Zostają 3 drużyny

1_________

2_________

3_________

4_________

5_________

6_________

Runda III- Finał 3 zespoły grają ze sobą systemem "każdy z każdym"

Mecze: I- grają drużyny 2-3, II-1-2, III-3-1

 

 

Drużyna 1

Drużyna 2

Drużyna 3

Punkty

Miejsce

Drużyna1

       X

 

 

 

 

Drużyna2

 

      X

 

 

 

Drużyna3

 

 

         X