DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

 

 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

Wiesława Strzelczyk

 

Konsultacje w godzinach:

poniedziałek, środa: 10.00 - 14.00

wtorek, piątek: 9.00 - 12.00

 

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

 

Targi Edukacyjne i Targi Pracy

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Targach Edukacyjnych i Targach Pracy, które odbędą się 21 marca 2019 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 14.00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Kwidzynie, ul. Żwirki i Wigury 1.

 

czytaj więcej

 

 

Spotkania z przedstawicielami zawodów

 

W tym roku szkolnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie proponuje spotkania z przedstawicielami zawodów na terenie szkół ponadpodstawowych zgodnie z kierunkami kształcenia oferowanymi w danej placówce. Propozycja dotyczy również spotkań z przedstawicielami zawodów w ich zakładach pracy. Szkoła weźmie w nich udział zgodnie z potrzebami poszczególnych uczniów - zobacz plan spotkań.

 

 

List Pomorskiego Kuratora Oświaty do Rodziców w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - marzec 2019 - czytaj

Ulotka informacyjna - rekrutacja do szkól ponadpodstawowych - marzec 2019 - zobacz

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

Uczniowie klas VIII i ich Rodzice

 

Zapraszam do zapoznania się z ważnymi dokumentami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, które obowiązują w województwie pomorskim:

 

1) REKRUTACJA 2019/2020 - Zarządzenie nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty:

 

http://www.kuratorium.gda.pl/rekrutacja-20192020-zarzadzenie-nr-42019-pomorskiego-kuratora-oswiaty/

 

http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1.pdf

 

2/ Kryteria rekrutacji dla absolwentów szkól podstawowych (zobacz)

 

3/ Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/ 2020 (zobacz)

 

Informacja dotyczy uczniów, którzy planują kształcenie w zawodzie w Szkole  Branżowej

I stopnia w charakterze młodocianego pracownika

 

Cech Rzemiosł Różnych w Kwidzynie przygotował Informację (zobacz) oraz wykaz miejsc praktyk u pracodawców.

Wykaz obejmuje zawody i pracodawców, którzy przyjmą uczniów  na praktyczną naukę zawodu od września 2019 roku.

Nauka w tym systemie obejmuje ww. praktyki (poza szkołą, w zakładzie prywatnym) oraz lekcje w wybranej  szkole branżowej 1 stopnia, w Kwidzynie- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 przy ul. Katedralnej  lub Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Staszica

(w klasie wielozawodowej).

Wykaz miejsc praktyk znajduje się u szkolnego doradcy zawodowego lub w Cechu Rzemiosł Różnych w Kwidzynie.

 

Informacje Ministra Edukacji Narodowej - grudzień 2018 r.

Program realizacji Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole Podstawowej nr 2 w Kwidzynie

Dyżury doradców zawodowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie

Fotorelacja z udziału uczniów kl. VIII w warsztatach biologiczno-chemicznych w dn. 17.11.2018 r.