UCHWAŁY RADY RODZICÓW

2018/2019

 

 

Uchwała nr 1/2018/2019  w sprawie wyboru osób pełniących funkcje w Radzie Rodziców oraz wyboru Komisji Rewizyjnej

 

Uchwała nr 2/2018/2019  w sprawie zatwierdzenia Programu Wychowania i Profilaktyki na rok szkolny 2018/2019

 

Uchwała nr 3/2018/2019  w sprawie zaopiniowania Innowacji Pedagogicznej "Bądźmy ostrożni. Wychowanie Komunikacyjne"

 

Uchwała nr 4/2018/2019  w sprawie zaopiniowania Innowacji Pedagogicznej "Język angielski narzędziem komunikacji międzykulturowej"

 

Uchwała nr 5/2018/2019  w sprawie opiniowania organizacji roku szkolnego 2018/2019

 

Uchwała nr 6/2018/2019  w sprawie zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów

 

Uchwała nr 7/2018/2019  w sprawie zakazu opuszczania terenu szkoły przez uczniów

 

Uchwała nr 8/2018/2019  w sprawie przekazania środków finansowych na zakup kamer

 

Uchwała nr 9/2018/2019  w sprawie wniosku o wprowadzenie informacji o tygodniowym jadłospisie stołówki szkolnej na stronie internetowej szkoły