HISTORIA BIBLIOTEKI
 

Biblioteka szkolna funkcjonowała od początku istnienia szkoły. Pierwszym bibliotekarzem, którego nazwisko udało się ustalić była nauczycielka pani Irena Halagiera z d. Jurkun. Bibliotekę prowadziła ona społecznie – w wolnym czasie, po lekcjach. Początkowo pomieszczenie było niewielkie, ponieważ niewielka była ilość książek. Do końca 1946 roku księgozbiór liczył 73 egz. pochodzących głównie z przydziału, darów i w niewielkim stopniu z zakupów. Pierwszą książką wpisaną do księgi inwentarzowej pod numerem 1 była Placówka Bolesława Prusa. Egzemplarz ten jest przechowywany do dzisiaj w dziale: Zbiór specjalny. Pierwszymi książkami były głównie lektury z najważniejszych dzieł literatury polskiej i światowej. Począwszy od 1947 roku księgozbiór uzupełniano też o literaturę naukową, popularnonaukową, metodyczną oraz oczywiście o literaturę piękną dla dzieci i młodzieży.

7.05.2002. Pierwsza lekcja informatyki ze sprzętem komputerowym podarowanym przez firmę IP Kwidzyn

      Przełomowym momentem w historii biblioteki było utworzenie na jej bazie w 2001 r. Centrum Edukacyjno-Informacyjnego „Interdwójka”. Pomysłodawcą i wykonawcą przedsięwzięcia był mgr Jerzy Pawluczuk. Nazwa Centrum została nadana w wyniku konkursu przeprowadzonego wśród uczniów szkoły. Centrum jest pracownią edukacyjną i informacyjną umożliwiającą korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, zbiorów i urządzeń multimedialnych oraz Internetu. Składa się z 3 pomieszczeń: biblioteki (z wydzielonym miejscem na czytelnię), sali komputerowej oraz archiwum i działem z literaturą metodyczną dla nauczycieli. Cały proces opracowania i udostępniania zbiorów jest skomputeryzowany za pomocą systemu komputerowego (najpierw „Mol 2000+”, a obecnie "e-Biblio"). Wszystkie katalogi, zestawienia bibliograficzne oraz indywidualne konta czytelników są dostępne poprzez Internet. „Interdwójka” była od 2001 r. jedyną placówką szkolną w Kwidzynie (i jedną z niewielu w Polsce), mającą tak szeroką ofertę w zakresie internetowego dostępu do informacji.

Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o nowe pozycje książkowe, czytelnicy mają do dyspozycji bogaty wybór czasopism. "Interdwójka" jest również doposażana w sprzęt komputerowy. W październiku 2004 r. zainstalowane zostało kompletne wyposażenie pracowni komputerowej w ramach projektu "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" składające się z serwera, zestawów komputerowych, projektora, skanera i drukarki. W lipcu 2006 r. w ramach projektu "INTERNETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH" otrzymaliśmy cztery zestawy komputerowe wraz z sieciowym urządzeniem wielofunkcyjnym, które były do dyspozycji czytelników w bibliotece. W 2008 r. szkoła otrzymała kolejne zestawy komputerowe w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Ten nowoczesny sprzęt (komputery z systemem Vista) trafił do pracowni komputerowej "Interdwójki".

W 2017 r. "Interdwójka" wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Na podstawie złożonego wniosku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych. Zakupionych zostało aż 1238 egz. nowych książek - lektury szkolne, słowniki, nowości wydawnicze - z wykorzystaniem propozycji od uczniów, rodziców, nauczycieli. Rok szkolny 2017/2018 ogłoszony został w SP2 "Rokiem Książki" i w ramach rocznego zadania edukacyjnego zrealizowano szereg ciekawych przedsięwzięć z wykorzystaniem nowego księgozbioru (zobacz).

Pod koniec 2020 roku Centrum Edukacyjno-Informacyjne „Interdwójka” przywróciło możliwość korzystania on-line ze szkolnego katalogu bibliotecznego oraz kont czytelniczych. Stało się to możliwe dzięki przeniesieniu księgozbioru z programu "Mol 2000+" do programu „e-Biblio” i integracji z systemem Librus. Każdy czytelnik „Interdwójki” (uczeń, nauczyciel) może korzystać ze szkolnych katalogów z dowolnego miejsca. Bez wychodzenia z domu można wyszukać interesującą książkę, lekturę szkolną itp., sprawdzić, czy jest dostępna w bibliotece, a nawet ją zarezerwować. Po wejściu do zakładki „Moje konto” czytelnik ma możliwość sprawdzenia swoich wypożyczeń, czy nie ma zaległości, ile ma jeszcze czasu do oddania książki itd.
Przypomnijmy, że „Interdwójka” była jedną z pierwszych bibliotek szkolnych w Polsce, która już w 2001 r. oferowała swoim czytelnikom możliwość dostęp on-line do kont czytelniczych i katalogów bibliotecznych (późniejsza kilkuletnia przerwa w oferowaniu tej usługi wynikała z przyczyn technicznych).

W 2021 r. szkoła otrzymała dofinansowanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej, realizację działań promujących czytelnictwo, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". W związku z tym zakupionych zostało 156 egzemplarzy książek - nowości wydawniczych, lektur szkolnych, wydawnictw poświęconych najnowszej historii Polski XX w. oraz audiobooki (zobacz więcej).

 

Bogacenie się księgozbioru "Interdwójki"
 

rok

liczba woluminów wpisanych w księdze inwentarzowej (głównej)

1950 524
1955 2003
1960 3612
1965 5766
1970 8318
1975 10932
1980 12629
1985 15210
1990 17956
1995 19264
2000 21277
2005 23366
2010 23955
2015 24868
2020 26761
 

Bibliotekarze

lata pracy imię i nazwisko
    1948-1957

Irena Jurkun

    1957-1959

Eugenia Zdunek

    1959-1960

Krystyna Demska

    1960-1964

Sabina Waraczewska

    1964-1970

Katarzyna Napolska

    1970-1971

Teresa Pieniążek

    1971-1976

Elżbieta Jędras

    1978-1998

Krystyna Nosko

    1980-1989

Jadwiga Mokwa

    1997-2002

Jerzy Pawluczuk

     od 2002

Michał Klain

    2003-2010

Beata Kapica

2010-2013

Ewelina Wołoszyn

2002-2018

Halina Gorka