PLAN ZAJĘĆ W SALI KOMPUTEROWEJ
ważny od 1.09.2016 r.

     
 
    poniedziałek   wtorek   środa   czwartek   piątek
800-845 1   1 IV c 1 IV d 1 VI a 1 VI c
855-940 2   2 IV c 2 IV d 2 V c 2 VI c
950-1035 3 V d 3 IV b 3 VI d 3 V c 3 wych. V d
1045-1130 4 V d 4 IV b 4 VI d 4 V a 4 II a
1150-1235 5   5 III e 5 III e 5 tech. Va 5 VI b
1250-1335 6   6 IV a 6 VI a 6 V b 6 VI b
1345-1430 7   7 koło ang. (co 2 tyg.) 7 IV a 7 V b 7 V a
1440-1525 8   8   8 koło ang. (co 2 tyg.) 8   8  
1525-1610 9   9   9

koło inf.

9   9  
1615-1700 10   10   10   10   10  
Legenda  
  - lekcje informatyki
 
  - inne lekcje
 
  - godziny na zajęcia dodatkowe oraz do dyspozycji uczniów ("zielone okienka")
     
  - koła zainteresowań