REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 

  W bibliotece obowiązuje cisza!

 Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

 Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni (w okresie pandemii termin wydłuża się do 1 miesiąca).

 Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.

 Wypożyczone książki należy szanować!

  Zauważone uszkodzenia należy zgłosić.

  W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić względnie ofiarować w zamian inną książkę uznaną  za równowartościową.

   Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.