ZAPRASZAMY DO
XVI Szkolnego Konkursu
“Moja książeczka”
2019

R E G U L A M I N

 

1.  Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacyjno-Informacyjne „Interdwójka” (biblioteka szkolna).

 

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III naszej szkoły.

 

3. Udział w konkursie polega na samodzielnym wykonaniu książeczki według własnego pomysłu lub na podstawie ulubionej baśni, lektury, itp.

 

4. Książeczki mogą być wykonane w dowolnym formacie i dowolną techniką.

 

5. Prace należy składać do 28 października 2019 r. (poniedziałek) w bibliotece.

 

6. Każda praca konkursowa winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem na stronie tytułowej oraz zawierać informację, do której klasy uczęszcza uczeń.

 

7. Wszystkie prace konkursowe zostaną ocenione przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, a laureaci zostaną poinformowani o wynikach oraz o terminie wręczenia nagród.

 

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 

9. Książeczki stają się własnością biblioteki szkolnej i będą prezentowane na wystawie w budynku "Pod Zegarem", zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, a po jej zakończeniu będzie je można wypożyczać do domu.

 

10. Wyniki konkursu oraz termin i zdjęcia z wręczenia nagród zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU