NASI WOLONTARIUSZE
w roku szkolnym 2015/16

 

dyżury pelnią:


Marta Mac VI d

Natalia Rogala VI d

Oliwia Szurgot VI d

Zuzanna Żemojtel VI d
 


DZIĘKUJEMY!

KODEKS WOLONTARIUSZA
 

I. Kto może zostać wolontariuszem?

1. Wolontariuszami „Interdwójki” zostają uczniowie, którzy:

a) chcą poświęcić swój czas na pracę w bibliotece szkolnej

b) mają dobre wyniki w nauce i wyróżniają się w zachowaniu

c) interesują się książką i lubią czytać.

2. Kandydatów na wolontariuszy wskazują wychowawcy klas.

 

II. Prawa wolontariusza

Wolontariusz ma prawo do:

a) noszenia plakietki/identyfikatora „Interdwójki”

b) wypożyczania większej ilości książek, niż określa to regulamin biblioteki

c) zwrotu książek w terminie późniejszym, niż określa to regulamin biblioteki.

 

III. Zadania wolontariusza

1. Wolontariusz ma za zadanie:

a) przestrzegać postanowień Kodeksu Wolontariusza

b) zgłaszać się na wyznaczone dyżury

c) wykonywać polecenia pracowników biblioteki.

2. Podczas dyżurów na przerwach w bibliotece pracuje najwyżej dwóch wolontariuszy

3. Podczas dyżuru wolontariusz:

a) zgłasza się do nauczyciela-bibliotekarza po przydział zadań na dany dzień

b) opiekuje się czytelnikami z klas młodszych

c) zajmuje się szatnią (ma pod opieką klucz).

 

4. Po lekcjach (w czasie wolnym) wolontariusz:

        a) pomaga w naprawie zniszczonych książek

b) porządkuje przydzieloną sobie część katalogu kartkowego

c) pilnuje, aby na przydzielonym sobie regale panował porządek.

 

IV. Postanowienia dodatkowe

Wolontariusz, który nie spełnia postanowień Kodeksu, po konsultacji z dyrekcją szkoły lub wychowawcą klasy może zostać zawieszony w swych prawach i obowiązkach.

 

wolontariusze w poprzednich latach