Prezentacje wykonane przez klasy IV-VI na konkurs, w ramach realizacji rocznego zadania edukacyjnego "70 lat SP2"

listopad 2014 r.

 
"Patron szkoły i Klub Szkół Westerplatte" - klasa IVa
"Historia trzech adresów" - klasa IVb
"Harcerstwo w SP2" - klasa IVc
"Sport w Dwójce" - klasa IVd
"WOŚP w SP2" - klasa Vb
"Certyfikaty i tytuły zdobyte przez szkołę" - klasa Vc
"Historia trzech adresów DWÓJKI - Mickiewicza 3 - klasa Vd
"Historia trzech adresów DWÓJKI" - Staszica 16 - klasa VIa
"Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i Szkolnych Nagród Roku" - klasa VIb
"Historia zegara" - klasa VIc