Prace uczniów z koła grafiki komputerowej kl. I-III

 

"Planety Układu Słonecznego" - prezentacje
kwiecień 2014 r.

 (prezentacje PowerPoint w formacie .ppsx)

 

Alicja Kuæmierowska

Dagmara Chrzanowska

Dominika Matla

Tomasz Gadecki