PRACE UCZNIÓW
2010/2011

Prezentacje wykonane przez uczniów z koła grafiki komputerowej kl. I-III: Jan Zawadzki, Milena Szarafińska, Miłosz Berent - maj 2011

Prace nagrodzone w Miejskim Konkursie Plastycznym "Kwidzyn Moje Miasto" - maj 2011

Wiersze nagrodzone w IX Powiatowym Konkursie Poetyckim "Kwidzyn Moje Miasto" - 14 kwietnia 2011

Prace wykonane na konkurs grafiki komputerowej "Z komputerem za pan brat" - Zwierzęta nasi przyjaciele - kwiecień 2011

Prace wykonane w ramach rocznego zadania edukacyjnego - herby i makiety zabytków - luty 2011

Prace fotograficzne Tomasza Łąpiesia wykonane i nagrodzone w konkursie "Nadleśnictwo Kwidzyn w obiektywie 2010" - grudzień 2010/styczeń 2011

Praca literacka Agnieszki Michlewicz nagrodzona w Powiatowym Konkursie Literackim - styczeń 2011

Prace nagrodzone i wyróżnione w Konkursie Grafiki Komputerowej - styczeń 2011

Kartka świąteczna Olgi Wyszyńskiej - I miejsce w konkursie Burmistrza Kwidzyna - grudzień 2010

Prace dzieci wykonane na zajęciach informatyki w kl. II i III - grudzień 2010

Prace dzieci wykonane na zajęciach informatyki w kl. II i III - listopad 2010

Prace dzieci z koła grafiki komputerowej w kl. I-III - listopad 2010

2009/2010  2008/2009  2007/2008 i wcześniej