NAGRODY ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W KWIDZYNIE

        

  regulamin  kategorie   laureaci: 2012/13  2011/12 2010/11 2009/10 2008/09  2007/08  2006/07  2005/06  2004/05  2003/04  2002/03


ROK SZKOLNY
2013/2014


 

Przedstawiamy listę laureatów w poszczególnych kategoriach. Wręczenie statuetek odbyło się 7.06.2014 r. podczas Święta Szkoły (zobacz fotografie). Wszystkim serdecznie gratulujemy!
 


Jak w latach poprzednich odbyła się
zabawa w głosowanie na swoich kandydatów. Zobacz wyniki. Przypominamy, że była to tylko zabawa, a wyniki głosowania internetowego nie miały wpływu na decyzje kapituł.
 


,,KOLEGA NA MEDAL”

 

Wiktoria Skonieczna kl. VI c

 

 

     Jest to osoba bardzo miła i sympatyczna, kulturalna, o łagodnym usposobieniu. Nikomu nie powie złego słowa. Potrafi zrozumieć trudności innych i w miarę swoich możliwości stara się pomagać. Nie krytykuje, nie ocenia, nie oczernia i nie kłamie. Ma serce na dłoni i jest gotowa służyć pomocą innym.

 

     Tegorocznym kolegą na medal, a mówiąc dokładniej – koleżanką na medal została Wiktoria Skonieczna z klasy VIC.


,,NAJLEPSZY HISTORYK’’

 

Miłosz Berent kl. V c

 

 

 W tym roku tytuł Najlepszego Historyka została przyznany osobie, która wykazała się ogromną odpowiedzialnością za własny rozwój. Cechuje ją również wielka odwaga w wyznaczaniu celów. Zakres wiedzy historycznej, którą dysponuje, wydaje się także imponujący, ze względu na młody wiek Laureata.

 

Historia stała się jego pasją od początku edukacji. Zadziwiał kolegów swymi opowieściami o czasach tak odległych, że wydawały się nieprawdopodobne jego rówieśnikom. Olśniewał nauczycieli elokwencją i oryginalnością.

 

Na jednej z ostatnich lekcji wsparł nauczyciela w motywowaniu uczniów do nauki, parafrazując słowa szesnastego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Abrahama Lincolna: Przed historią uciec się nie da. Mimo że Lincoln nie miał na myśli ucieczki przed odpytywaniem z dat, słowa te zrodziły myśl, że Najlepszym Historykiem może być ten, kto nie boi się parafrazować słów prezydenta, ma marzenia, że w przyszłości świat będzie należał do niego, że będzie mądrością dorównywał Salomonowi, a nawet go przewyższał, zdobędzie wszystko i będzie tym, kim tylko zechce.

 


,
,NAJLEPSZY MATEMATYK”

 

Dawid Wierzba kl. VI b

 

    

    Jest to uczeń, który lubi wyzwania i chętnie poszerza swoja wiedzę matematyczną. Ma wiele własnych pomysłów i rozwiązań różnych problemów matematycznych.

     Z ogromnym zaangażowaniem i wytrwałością rozwiązał wiele dodatkowych zadań. Brał udział w każdym konkursie matematycznym. Każdego roku zdobywał nagrody w Szkolnej Lidze Zadaniowej. W tym roku zajął czwarte miejsce w Powiatowym Konkursie „Odkrywamy Talenty”, trzecie miejsce w Powiatowym Konkursie „Tęga Głowa” oraz trzecie miejsce w „Powiatowych Potyczkach Matematycznych”. Jest finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

 


,,NAJLEPSZY INFORMATYK”

 

Michał Majewski kl. VI c

 

 

Tegoroczny zdobywca statuetki Najlepszy Informatyk to osoba, która sumiennie pracowała na platformie Ogólnopolskiego Programu Szkoła z Klasą.

Na tejże platformie udało mu się zdobyć aż siedem cennych odznak – „Uczymy się z TIK”, „Aktywnie z TIK”, „Tworzymy materiały edukacyjne”, „Aktywnie komentujemy”, „Tikamy lokalnie” oraz dwie odznaki „Akcja 2.0”.

Można go scharakteryzować, jako osobę pracowitą, sumienną, aktywną i mającą duże poczucie humoru. Jeśli dodamy do tego fakt, iż jest tegorocznym zwycięzcą Powiatowego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Informatycznych to już wszystko będzie jasne – statuetkę Najlepszy Informatyk otrzymał Michał Majewski  z klasy VI c.

 

 

,,NAJLEPSZY MUZYK”

 

Piotr Bojarczuk kl. VI c

 

 

Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak jak muzyka: rytm, melodia, harmonia.

Każdy człowiek, uwierzcie mi Państwo - lubi nucić, śpiewać, słuchać muzyki – choć bywa to nieraz, dla niektórych trudne i wstydliwe. Trzeba zawsze jednak pamiętać o tym: co komu w duszy gra ? i o pasji, bez której  nie ma sztuki i muzyki. Taką pasję ma nasz uczeń a Wasz kolega, który doskonali od wielu lat swój warsztat muzyczny zawodowo w Państwowej Szkole Muzycznej i nigdy wokalnie i muzycznie nie zawiódł naszej ,,dwójeczki’’. Uwieńczeniem jego pracy jest I miejsce w Konkursie Wokalnym Szkoła z Talentem.

 


,,NAJLEPSZY PLASTYK”

 

Tamara Jurkiewicz kl. VI a

 

 

    Posiada zdolności plastyczne i systematycznie je rozwija. Aktywnie uczestniczy w zajęciach plastycznych. Z dużym zaangażowaniem podejmuje każde działanie twórcze. Za pomocą kredki czy pędzla ukazuje swoją wrażliwość na piękno otaczającego świata. Dostrzega w nim bogactwo kształtów i barw.

Wyróżnia się pracowitością i oryginalnością rozwiązań plastycznych. Osiąga sukcesy w konkursach plastycznych na różnych szczeblach.


,,NAJLEPSZY PRZYRODNIK”

 

Adam Jędrzejewski kl. VI c

 

 

Osoba, która otrzymała statuetkę „Najlepszego Przyrodnika” z pewnością zasmakowała goryczy trudów związanych ze zdobywaniem dodatkowej wiedzy: nie do policzenia są dziesiątki rozwiązanych testów, setki stron przeczytanych książek, godziny spędzone na wyszukiwaniu informacji.

Ten trud jednak się opłacił – jego owocami stały się m.in. wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, corocznie – w kategorii klas IV, V i VI – I lub II miejsca w konkursach o tematyce ekologicznej i przyrodniczej na szczeblu szkolnym, miejskim i powiatowym.

Chcieliśmy w szczególny sposób docenić tę pracowitą, dociekliwą i ciekawą świata osobę przyznając jej najsłodszy owoc wieloletniej pracy – tytuł i statuetkę „Najlepszego Przyrodnika”.


,,NAJLEPSZY SPORTOWIEC”

 

Dawid Wierzba kl. VI b

 

 

Wybór najlepszego sportowca jest rzeczą niesłychanie trudną, ponieważ kultura fizyczna i szeroko rozumiany sport pozwala każdemu zostać, chociaż przez chwile, kimś ważnym i wyjątkowym. Jednak zdarzają się osoby wybitne, które poprzez wartości najwyższe, takie jak współdziałanie, rywalizacja i samorealizacja budują swój osobisty sukces. Wieloletni trening fizyczny i intelektualny, pozwala najlepszym sportowcom osiągnąć najwyższe cele w dorosłym życiu.

W naszej szkole znaleźliśmy osobę wyjątkową, która przedstawiała swoje kompetencje prawie na każdej płaszczyźnie potyczek sportowych. Zdobywca wielu tytułów i medali, a przede wszystkim, człowiek, który jest wszechstronny i szczęśliwy z tego co robi, jak to robi i kim się staje.

 


,,MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

 

Karmela Lachowicz kl. VI b

 

                                                                              

Nauka języka obcego nie jest łatwa. Aby posługiwać się nim w stopniu dobrym należy przyswoić ogromną ilość słów, zwrotów, znać dość rozbudowaną gramatykę.

Uczniowie, którzy skutecznie opanowują język obcy charakteryzują się między innymi: znajomością swojego języka ojczystego, gotowością do podjęcia komunikacji, brakiem obawy przed błędem, uczeniem się przez działanie, lub po prostu chęcią do nauki języka. Karmela posiada wszystkie te cechy. Dodatkowo jest sumienna, pracowita, chętna do pracy i poszerzania swojej wiedzy. Z jej tegorocznych większych sukcesów wymienić można Wyróżnienie w XXI Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego oraz I miejsce w V Miejskim Konkursie Języka Angielskiego.

 


,,MISTRZ ORTOGRAFII”

 

Piotr Woźniak kl. IV d

 

 

Tegoroczny Mistrz Ortografii to osoba, przed którą ortografia nie ma tajemnic. Słownik ortograficzny jest mu doskonale znany. Dla ucznia tego ortografia i interpunkcja są tak oczywiste, jak to, że dzisiaj jest sobota. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jest on uczniem klasy IV. Zdobył zaszczytne I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym.

 


,,MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO”

 

Dawid Wierzba kl.VIb

 

        

     To osoba, która odnosi sukcesy w konkursach wiedzowych z języka polskiego, tegoroczny MISTRZ SŁOWA klas VI, szkolnego turnieju polonistycznego. Najlepiej opanował znajomość zasad ortograficznych, interpunkcyjnych, językowych, wiedzy z liryki, epiki, dramatu oraz frazeologii. Aktywnie uczestniczy w zajęciach koła polonistycznego.


,,NAJLEPSZY ABSOLWENT ROKU”

 

Adam Jędrzejewski kl. VI c

 

 

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa- ten może być nauczycielem innych” – powiedział wieki temu Konfucjusz.

 

Najlepszy Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie ANNO DOMINI 2014 to osoba miła i sympatyczna. Chętnie nawiązująca kontakty, prezentująca swój punkt widzenia i rozważająca poglądy innych. Stara się każdego rozumieć i dostrzec w nim coś dobrego. Jest odpowiedzialna, solidna i obowiązkowa. Chętnie bierze udział w różnego rodzaju działaniach i sumiennie się z nich wywiązuje. Jest to osoba ciekawa świata, stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę. Jest kreatywna, ambitna, wyznacza sobie cele i wytrwale dąży do ich realizacji. Jest wszechstronnie utalentowana. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zajmuje wysokie lokaty w konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Jego praca plastyczna zdobyła uznanie na szczeblu międzynarodowym.

Osoba, która w tym roku otrzymała tytuł Absolwenta Roku Szkoły Podstawowej nr 2 będzie godnie reprezentowała naszą szkolną społeczność.

 

Zobacz wszystkich nominowanych