NAGRODY ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W KWIDZYNIE

regulamin
kategorie
laureaci
  2005/06
  2004/05
  2003/04
  2002/03


LAUREACI SZKOLNYCH NAGRÓD ROKU
2006/2007

Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się
podczas Święta Szkoły
2 czerwca 2007 r.

Zobacz zdjęcia z uroczystości
 

 

,,KOLEGA NA MEDAL”
kapituła
p. WIESŁAWA STRZELCZYK

p. JOANNA BARANOWICZ
p. MAGDALENA RUCZKO

Aleksandra Szołtys V B


     Zdaniem kolegów i koleżanek jest koleżeńska i miła dla każdego. Służy innym życzliwą pomocą i radą. Pomaga w lekcjach słabszym. Potrafi szybko „zakolegować się” z koleżankami. Nigdy nie używa brzydkich słów. Zawsze jest pogodna i uśmiechnięta.

,,NAJLEPSZY HISTORYK’’
kapituła
p. ALEKSANDRA KARZARNOWICZ

p. IRENA SOKOŁOWSKA
p. EWELINA WOŁOSZYN

Nikodem Jedynak VI D

Posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania. Umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy. Samodzielnie zdobytą wiedzę wykorzystuje w czasie zajęć lekcyjnych. Wyraża krytyczny  stosunek do określonych zagadnień z przeszłości.
     Bardzo aktywnie angażuje się w pracę w czasie lekcji i na zajęciach koła historycznego.
     Jako chorąży pocztu sztandarowego uczestniczył w miejskich i powiatowych uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia z dziejów narodu polskiego.
     Wielokrotnie brał udział w konkursach historycznych. W klasie V zajął I w 2 etapowym szkolnym konkursie „Starożytność bez tajemnic”.
     Reprezentował szkołę na Ogólnopolskim Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Ujeździe.

     W klasie VI w rejonowym konkursie historyczno-polonistycznym „Asy humanistyczne” zajął IV miejsce. W powiatowym konkursie  „Renesans w Polsce” oraz w Powiatowym Konkursie Historycznym zdobył wyróżnienie.

 

     

,,NAJLEPSZY MATEMATYK”
kapituła
p. WIOLETTA RADOMSKA

p. EWA JUREK
p. JOANNA BARANOWICZ

Wojciech Zalewski VI A

Przez trzy lata rozwiązał setki dodatkowych zadań. Jest finalistą Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka z Przyrodą.” już w III i IV klasie otrzymał Nagrodę I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. W Powiatowym Konkursie Matematycznym „Alfa i Omega” zajął III miejsce.

Przez trzy ostatnie lata nie było szkolnego konkursu matematycznego, w którym nasz laureat nie brałby udziału. Zawsze był najlepszy.

 

 

,,NAJLEPSZY INFORMATYK”
kapituła
p. KATARZYNA SREBROWSKA–BUDEK
p. ELŻBIETA  RAKOWSKA
p. RENATA GERLACH
p. JOANNA GRZĄDKA
p. ALEKSANDRA CZARNOBAJ

Weronika Pliszczyńska VI A

      Jest to uczennica o otwartym umyśle i ciekawych pomysłach – twórcza i nowatorska, ciągle poszukująca nowych rozwiązań. Główna jej cecha to wręcz mrówcza pracowitość. Brała udział w miejskim konkursie informatycznym pod hasłem „Z wizytą na Powiślu” i zajęła w nim III miejsce.
 

     

,,NAJLEPSZY MUZYK”
kapituła
p. ALICJA KIZIŃSKA

p. ALEKSANDRA GEŁDON
p. WIOLETTA RADOMSKA

Weronika Pliszczyńska VI A
 

Jest koleżeńska i wytrwała w dążeniu do celu, systematycznie doskonali swój warsztat wokalny.
            Pasjonuje się wybranymi zagadnieniami z zakresu wiedzy o muzyce, rozwija zainteresowania wokalno-muzyczne na zajęciach koła wokalnego i w pozaszkolnych formach edukacji muzycznej, czego przykładem jest udział w zajęciach wokalno-tematycznych Z.P. i T. „Powiśle”

            Twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności chętnie uczestnicząc w konkursach muzycznych, szkolnych i pozaszkolnych.
 

,,NAJLEPSZY PLASTYK”
kapituła
p. ELŻBIETA LAURENTOWICZ

p. EWA ŚWIĘCKA
p. MAGDALENA RUCZKO

Małgorzata Krupa VI C

     Posiada zdolności plastyczne i systematycznie je rozwija. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach plastycznych i z wielkim  zaangażowaniem podejmuje każde działanie twórcze.
            Ma wiele do powiedzenia i to nie za pomocą słów. Za dotknięciem pędzla czy kredki ukazuje swoją wrażliwość na piękno otaczającego świata, dostrzega w nim bogactwo kształtów i barw.
            Wyróżnia się pracowitością i oryginalnością rozwiązań plastycznych.
            Osiąga sukcesy w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

,,NAJLEPSZY PRZYRODNIK”
kapituła
p. GRAŻYNA   ŁACH

p. EDYTA   FELENCZAK
p. EWA  JUREK

Kamil Pawluczuk VI A

Jest to osoba interesująca się zagadnieniami z zakresu przyrody, ochrony i kształtowania środowiska. Brał udział w kolejnych edycjach szkolnych konkursów przyrodniczo-ekologicznych, powiatowych i wojewódzkich osiągając wysokie lokaty. Jest  finalistą Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka z Przyrodą”.

 

,,NAJLEPSZY SPORTOWIEC”
kapituła
p. ANNA  BABICKA

p. BARBARA JADACH
p. MACIEJ ZIMNICKI
p. MONIKA ZIMNICKA
p. REGINA ŻUK

Karol Koper VI D

Posiada niezwykły talent. Przez sześć lat nauki aktywnie uczestniczył w życiu sportowym szkoły. Jest osobą pracowitą i bardzo sprawna fizycznie, od czwartej klasy reprezentuje szkołę w wielu zawodach sportowych zajmując czołowe miejsca. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia.
            Jego ulubioną dyscyplina jest koszykówka. Reprezentuje klub MTS Basket Kwidzyn będąc jednym z najlepszych zawodników w drużynie.
            Razem z reprezentacją szkoły zajął czwarte miejsce w województwie w mini koszykówce chłopców.
            Wierzymy, że czeka go wielki sukces sportowy.

 

,,MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO”
kapituła
p. ANNA ZALEWSKA

p. JOANNA SZCZECHOWICZ
p. AGNIESZKA DĄBAL

Nikodem Jedynak VI D

Jego wiedza znacznie wykracza poza treści programowe. Zainteresowania tego ucznia związane z językiem angielskim sprawiają, że reprezentował on szkołę na wielu konkursach zajmując wysokie miejsca. Stale poszerza swoją wiedzę co z całą pewnością zapewni mu jeszcze większe osiągnięcia, a szkole już przysporzyło wiele powodów do dumy.

 

,,MISTRZ ORTOGRAFII”
kapituła

p. MAGDALENA RUCZKO

p. IRENA SOKOŁOWSKA
p. EWELINA WOŁOSZYN

Lucyna Czajkowska VI C

     Można jej pozazdrościć znakomitej znajomości polskiej ortografii. Niestraszne są jej zawiłości naszej mowy ojczystej. Perfekcyjnie utrwaliła zasady pisowni. Jej prace są ciekawe i bezbłędne. Nagrodę Roku w kategorii „Mistrz ortografii” otrzymała po raz drugi.
 

,,MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO”
kapituła
p. EWELINA WOŁOSZYN
p. MAGDALENA RUCZKO
p. IRENA SOKOŁOWSKA

Nikodem Jedynak VI D

     Świetny mówca. Mądry, zdolny, ale przede wszystkim bardzo pracowity. Pisze bezbłędnie, językiem literackim wzbogaconym wyszukanym słownictwem. Zawsze przygotowany do lekcji. Laureat wielu konkursów m.in. uzyskał I miejsce w etapie szkolnym konkursu „Asy Humanistyczne” oraz V miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie „Szukamy mistrza ortografii”.
 

,,NAJLEPSZY ABSOLWENT ROKU”
kapituła
p. JERZY PAWLUCZUK
p. ALEKSANDRA GEŁDON
p. GRAŻYNA ŁACH
p. JOANNA OSOWSKA
p. EWELINA WOŁOSZYN
p. ANNA ZALEWSKA

Wojciech Zalewski VI A

     Kartezjusz powiedział „Nie wystarczy mieć sprawny umysł, trzeba go jeszcze dobrze używać”, a Heraklit z Efezu dodał: „Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym”. Te jakże trafne sentencje oddają w pełni całokształt pracy i osiągnięć laureata nagrody roku w kategorii absolwent roku 2006/2007 Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie.

-
W klasach III-IV zdobywał Nagrody I stopnia za bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”
- Finalista Wojewódzkiego konkursu „Matematyka z Przyrodą”
- Zdobywca III miejsca podczas inauguracji Kwidzyńskiej Międzyszkolnej Ligi Zadaniowej.
- Zdobywca IV miejsca w tejże lidze zadaniowej
-  Przez 3 lata aktywnie uczestniczył we wszystkich konkursach matematycznych w szkole zajmując w nich I miejsca
- Dwukrotnie otrzymał tytuł „Małego Pitagorasa”

 I jak po pokaźnej liście nie stwierdzić, że matematyka jest Królową Nauk!!!

 

zobacz wyniki głosowania internetowego