NAGRODY ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W KWIDZYNIE

regulamin
kategorie
laurea
ci:
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03

2007/2008

Nagrody Roku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie zostały przyznane. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się podczas Święta Szkoły
7 czerwca 2008 r. (zobacz zdjęcia). Poniżej przedstawiamy laureatów

UWAGA - ZABAWA W GŁOSOWANIE - ZOBACZ WYNIKI


,,KOLEGA NA MEDAL”

ALEKSANDRA SZOŁTYS

Koleżanki i koledzy z ławki szkolnej mówią o Niej tak: „Jest sympatyczna. Koleżeńska i miła dla każdego. Nie używa wulgarnych słów. Pomaga innym, pożyczy w potrzebie ołówek czy długopis, pomoże w lekcjach słabszemu”. Tytuł „Koleżanki na medal” uzyskała tak jak rok wcześniej!

kapituła
p. WIESŁAWA STRZELCZYK
p. JOANNA BARANOWICZ
p. MAGDALENA RUCZKO
 


,,NAJLEPSZY HISTORYK’’

DARIA TORBOWSKA

Uczennica posiada wiedzę z dziedziny historii znacznie wykraczającą poza program nauczania. Potrafi umiejętnie pracować w oparciu o różne źródła wiedzy. Wkład pracy, zaangażowanie i zainteresowanie historią sprawiają, że uzyskuje celujące wyniki w nauce.
   Wygrywała szkolne konkursy historyczne i uczestniczyła w konkursach powiatowych. W Powiatowym Konkursie Historycznym „Zaczarowany świat baroku” zajęła IV miejsce.
     Bardzo aktywnie uczestniczy w czasie lekcji. Dodatkowo brała czynny udział w kole historycznym.

kapituła
p. PRZEMYSŁAW RUTKOWSKI

p. IRENA SOKOŁOWSKA
p. EWELINA WOŁOSZYN
 

     


,
,NAJLEPSZY MATEMATYK”

MICHAŁ SMOCZYŃSKI

Uczeń ten przez trzy lata rozwiązał setki dodatkowych zadań. Nie było szkolnego konkursu matematycznego, w którym nasz laureat nie brałby udziału. Zawsze godnie reprezentował szkołę, w IV, V i VI klasie otrzymał Nagrodę I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. W Powiatowym Konkursie Matematycznym „ Alfa i Omega” zajął II miejsce. Jest finalistą Wojewódzkiego Konkursu „ Matematyka z Przyrodą”. Dla Niego Matematyka jest królową wszystkich nauk.

kapituła
p. EWA JUREK
p. JOANNA BARANOWICZ
p. WIOLETTA RADOMSKA
 

 


,,NAJLEPSZY INFORMATYK”

SEBASTIAN WIĄCEK

Jest osobą pracowitą i sumienną. Znakomicie radzi sobie z zadaniami projektowymi a jego prace cechuje dokładność i nowatorstwo pomysłu.
Czyta fachową literaturę, co sprawia iż jego wiedza informatyczna wykracza poza program szkoły podstawowej.
W miejskim konkursie informatycznym dla uczniów klas VI szkół podstawowych pod hasłem Europa - nasz wspólny dom zajął II miejsce.
W dniu 2 czerwca był jednym z dwóch reprezentujących szkołę uczniów, którzy odbierali w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej prestiżową nagrodę ZNAK JAKOŚCI INTERKLASA
W prywatnej rozmowie wyznał, iż w przyszłość chciałby zostać informatykiem programistą.

kapituła
p. KATARZYNA SREBROWSKA–BUDEK
p. RENATA GERLACH
p. MICHAŁ KLAIN
 

     


,,NAJLEPSZY MUZYK”

RADOSŁAW BOJARCZUK

Jest koleżeński i wytrwały w dążeniu do celu, systematycznie doskonali swój warsztat muzyczny.
        Pasjonuje się wybranymi zagadnieniami z zakresu wiedzy o muzyce, rozwija zainteresowania muzyczne i kształci się w klasie fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kwidzynie.
     Twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności, chętnie uczestniczy w konkursach muzycznych, wokalnych i uroczystościach szkolnych oraz miejskich.

kapituła
p. ALICJA KIZIŃSKA
p. WIOLETTA RADOMSKA
p. EWA ŚWIĘCKA
 


,,NAJLEPSZY PLASTYK”


MONIKA KOBYLSKA

Posiada zdolności plastyczne i systematycznie je rozwija. Aktywnie uczestniczy w zajęciach plastycznych i z dużym zaangażowaniem podejmuje każde działanie twórcze.

Za dotknięciem pędzla czy kredki ukazuje swoją wrażliwość na piękno otaczającego ją świata, dostrzega w nim bogactwo kształtów i barw. Wyróżnia się pracowitością i oryginalnością rozwiązań plastycznych. Osiąga sukcesy w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

kapituła
p. EWA ŚWIĘCKA
p. ELŻBIETA KLAWOŃ
p. ALICJA KIZIŃSKA
 


,,NAJLEPSZY PRZYRODNIK”

PAWEŁ OSTASZEWSKI

Pracował na ten tytuł przez 3 lata. W tym czasie wziął udział niemal we wszystkich konkursach i akcjach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i zdrowotnej organizowanych na szczeblu szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.
Do najważniejszych osiągnięć naszego laureata należą:

- dwukrotnie I miejsce i raz II miejsce w Szkolnym Konkursie Ekologicznym „Ekoliada”
- III miejsce w Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS
- I miejsce w etapie szkolnym i V miejsce w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka z Przyrodą”
- I miejsce w Szkolnym Konkursie „Znam drzewa i krzewy”

- liczne wyróżnienia w konkursach fotograficznych, plastycznych

kapituła
p. EDYTA   FELENCZAK
p. GRAŻYNA   ŁACH
p. EWA  JUREK
 


,,NAJLEPSZY SPORTOWIEC”

PIOTR ZMYSŁOWSKI

Aby zostać najlepszym, najlepszym z najlepszych, sportowcem naszej szkoły trzeba wykazać się nie tylko wielką sprawnością fizyczną. Należy również posiadać talent i go doskonalić, rozwijać się, podejmować wyzwania i je realizować.
     Trzeba też aktywnie uczestniczyć w życiu sportowym szkoły, reprezentować ją nie tylko w dyscyplinach czy konkurencjach, które się lubi, lecz zawsze, jeśli zachodzi taka potrzeba.
      I taki właśnie jest Piotr. Koleżeński, pracowity lubiany, pomagający innym. Jego ulubioną dyscypliną jest koszykówka, którą trenuje w kwidzyńskim klubie MTS Basket Kwidzyn. Wielokrotnie stawał na podium również w innych dyscyplinach i konkurencjach, zwłaszcza lekkoatletycznych. Nikt inny nie zasługuje na to wyróżnienie. Nasz kapitan szkolnej drużyny
.

kapituła
p. ANNA  BABICKA
p. MACIEJ ZIMNICKI
p. MONIKA ZIMNICKA
p. REGINA ŻUK
p. KAROLINA GUZIEWICZ

 


,,MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

ELIZA ŁOŚ

To osoba, która posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza materiał obowiązkowy. Bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych. Wyróżnia się pracowitością oraz umiejętnością wykorzystywania samodzielnie zdobytej wiedzy. Jest bardzo systematyczna i niezwykle wytrwała w dążeniu do celu.

kapituła
p. ANNA ZALEWSKA
p. AGNIESZKA DĄBAL
p. MAGDALENA RUCZKO
 


,,MISTRZ ORTOGRAFII”

KRZYSZTOF SOBCZYK

To osoba, której niestraszne są dyktanda i zawiłe reguły zasad. Zna się na ortografii i interpunkcji. Swą wiedzę czerpie nie tylko ze słownika ortograficznego, do którego chętnie zagląda, ale z czytanych książek. Zna zasady ortograficzne oraz interpunkcyjne i stosuje je w codziennym życiu. Często zaskakuje swoją wrażliwością na błędy i pomyłki.

kapituła
p. MAGDALENA RUCZKO
p. IRENA SOKOŁOWSKA
p. JOANNA OSOWSKA
 


,,MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO”

DARIA TORBOWSKA

    To osoba bardzo obowiązkowa, sumienna i pracowita. Laureatka licznych konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym. Jej prace pisemne są ciekawe, nowatorskie i pozbawione błędów ortograficznych. Z gramatyką jest „ za pan brat”. Przepięknie recytuje. Jej wiedza i umiejętności wykraczają poza program klasy szóstej.

kapituła
p. EWELINA WOŁOSZYN
p. MAGDALENA RUCZKO
p. IRENA SOKOŁOWSKA
 


,,NAJLEPSZY ABSOLWENT ROKU”

DARIA TORBOWSKA

Jest to osoba o ogromnym potencjale twórczym i szerokich zainteresowaniach. Chętnie podejmuje wyzwania i konsekwentnie dąży do ich realizacji. Wykazuje się pomysłowością oraz wysokim poziomem wiedzy. Jest bardzo ambitna.
   Była wielokrotnym uczestnikiem konkursów o wszechstronnej tematyce. Od humanistycznych, historycznych, przyrodniczych po matematyczne. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć II miejsce w Powiatowym Konkursie Poetyckim „Ziemia – naszym skarbem”.
   Wielokrotnie osiągała najwyższą średnią w szkole i zawsze miała wzorowe zachowanie.

 

kapituła
p. JERZY PAWLUCZUK
p. WIOLETTA RADOMSKA
p. JOANNA BARANOWICZ
p. MAGDALENA RUCZKO
p. ANNA ZALEWSKA
p. IRENA SOKOŁOWSKA