NAGRODY ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W KWIDZYNIE

regulamin

    NAGRODZENI 2012

 

Nagrody Roku zostały przyznane podczas Święta szkoły w dniu 2 czerwca 2012 r. W tym roku minęło już 10 lat, od kiedy rozpoczęliśmy w ten sposób wyróżniać najlepszych uczniów naszej szkoły. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Zobacz fotografie z uroczystości.

 

kategorie

laureaci:

2010/11

2009/10

2008/09
2007/08

2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03

 

Jak w latach ubiegłych odbyła się zabawa w głosowanie internetowe na swoich kandydatów. Zobacz wyniki głosowania. Wyniki głosowania internetowego nie miały wpływu na decyzje kapituł!


,,KOLEGA NA MEDAL”

 

Sonia Floryańska kl. VI c

 

To osoba o wielkim sercu, która wielokrotnie udowodniła, że można na nią liczyć w każdej sytuacji. Z uśmiechem na twarzy niesie pomoc tym, którzy jej potrzebują. Swoją postawą łagodzi konflikty. Dzieli się swoimi dobrami i nie potrafi przejść obojętnie obok potrzebujących. To osoba pełna empatii i altruizmu.


,,NAJLEPSZY HISTORYK’’

 

Szymon Kukliński kl. VI a

 

Historia jest dla pasjonatów - dla miłośników dawnych dziejów Polski i świata. Przedmiot ten uchodzi za jeden z trudniejszych z racji ilości materiału, który trzeba sobie przyswoić. Systematyczność i dobra pamięć to tylko niektóre z cech dobrego historyka. Mimo dużego nawału nauki, konkursy historyczne nie narzekają na brak zainteresowania.
Od młodego historyka wymaga się wytrwałości i samodyscypliny w studiowaniu źródeł historycznych, myślenia syntetycznego i analitycznego, umiejętności łączenia faktów i wyciągania z nich wniosków, szerokiej wiedzy o kulturze i cywilizacji.
Historii nie można nauczyć się, nie kochając jej. Jest najlepszą nauczycielką życia – dzięki niej dziś może być łatwiejsze, jeśli zrozumiemy to, co było wczoraj.
Niektórym historia kojarzy się z nieszczęsnym wkuwaniem nazwisk, dat i faktów. Ci najpewniej nie mieli szczęścia do dobrego nauczyciela. Z pewnością nie należy do nich Szymon, który szczyci się już tytułem laureata Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Języka Polskiego i Historii, a któremu nadano godność Najlepszego Historyka 2012 r.

 

     


,
,NAJLEPSZY MATEMATYK”

 

Szymon Kukliński kl. VI a

 

Euklides powiedział: „Do poznania matematyki nie prowadzi królewska droga”.
Nasz tegoroczny laureat wie o tym doskonale. Początek nie był łatwy, czwarta klasa i dopiero V m-ce w szkolnej lidze zadaniowej.
Sukcesy, które przyszły później to efekt ciężkiej pracy, wytrwałości i dużego zaangażowania. To, co osiągnął niech będzie zachętą dla innych:
I m-ce w Szkolnej Lidze Zadaniowej klas VI.
I m-ce w Powiatowym konkursie „Tęga Głowa”
I m-ce w Powiatowym Konkursie „Alfa i Omega”
I m-ce w szkolnym i rejonowym etapie Konkursu „Matematyka z Przyrodą”
Dwukrotny finalista Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka z Przyrodą”

 

 


,,NAJLEPSZY INFORMATYK”

 

Monika Gólczyńska kl. VI a

 

Kapituła jest przekonana, że Monika nie boi się myszy komputerowej, jest kompatybilna, pracuje szybko i precyzyjnie jak procesor, zaś jej godzenie ze sobą wielu zainteresowań i wielozadaniowość porównać można do super systemu operacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


,,NAJLEPSZY MUZYK”

 

Monika Bożek kl. VI c

 

Sztuki piękne od zarania dziejów towarzyszyły ludziom, były i są częścią nas i świata. Od zarania dziejów posługiwaliśmy się muzyką, malarstwem i literaturą, aby wyrazić swoje emocje, pozostawić po sobie śladi przedstawić aktualne wydarzenia historyczne. Muzyka jako jedna ze sztuk – wyzwala, łączy, łagodzi obyczaje. Ta dziedzina jest też jedną z wielu pasji, która myślę będzie drogowskazem w przyszłym życiu wokalistki z naszej szkoły. Śpiewa i kształci głos i techniki wokalne od trzech lat uczestnicząc w zajęciach koła wokalnego. Swobodnie i spontanicznie interpretuje kilka nurtów muzyki rozrywkowej. Jej predyspozycje wokalne zwracają uwagę jurorów na konkursach co zaowocowało licznymi wyróżnieniami i nagrodami, co niewątpliwie przyniosło ogromny splendor naszej Dwójce.

 


,,NAJLEPSZY PLASTYK”

 

Aleksandra Kardasz kl. VI a

 

Posiada zdolności plastyczne i systematycznie je rozwija. Aktywnie uczestniczy w zajęciach plastycznych. Z dużym zaangażowaniem podejmuje każde działanie twórcze. Za pomocą kredki czy pędzla ukazuje swoją wrażliwość na piękno otaczającego świata. Dostrzega w nim bogactwo kształtów i barw.
Wyróżnia się pracowitością i oryginalnością rozwiązań plastycznych. Osiąga sukcesy w konkursach miejskich, powiatowych i regionalnych.

 


,,NAJLEPSZY PRZYRODNIK”

 

Szymon Kukliński kl. VI a

 

Osoba, która otrzymała miano „Najlepszego Przyrodnika” pracowała na ten tytuł przez 3 lata. W tym czasie wzięła udział niemal we wszystkich konkursach i akcjach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i zdrowotnej organizowanych na szczeblu szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.
Do najważniejszych osiągnięć naszego laureata należą:
* dwukrotnie I miejsce i raz II miejsce w Szkolnym Konkursie Ekologicznym „Ekoliada”
* trzykrotnie I miejsce w Szkolnym Konkursie „Znam drzewa i krzewy” i II miejsce w tym konkursie na szczeblu powiatowym w roku ubiegłym
* I miejsce w etapie szkolnym oraz powiatowym, a także drugi już tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka z Przyrodą”.

 


,,NAJLEPSZY SPORTOWIEC”

 

Kacper Lasota kl. VI b

 

Aby zostać najlepszym, sportowcem naszej szkoły trzeba wykazać się czymś więcej, niż tylko wielką sprawnością fizyczną. Trzeba posiadać talent i go doskonalić, rozwijać się, podejmować wyzwania i je realizować. Należy aktywnie uczestniczyć w życiu sportowym szkoły, reprezentować ją nie tylko w dyscyplinach czy konkurencjach, które się lubi, lecz zawsze, jeśli zachodzi taka potrzeba. Dobry sportowiec charakteryzuje się inteligencją, pracowitością i wyjątkową umiejętnością odczuwania innych. Dzięki tym cechom wyróżnia się w swoim otoczeniu, jest lubiany i doceniany.
Jego ulubioną dyscypliną jest… k o s z y k ó w k a, którą trenuje w kwidzyńskim klubie MTS Basket Kwidzyn. W swojej krótkiej karierze wywalczył z drużyną brązowy medal w województwie w rozgrywkach młodzików. Przez trzyletni okres szkoły podstawowej reprezentował szkołę i miasto we wszystkich możliwych dyscyplinach sportowych zaczynając od sportów zespołowych, poprzez lekkoatletykę, kończąc na szachach i pływaniu.

 


,,MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

 

Aleksandra Kardasz kl. VI a

 

Ola przez trzy lata aktywnie uczestniczyła w działalności koła języka angielskiego i europejskiego. Reprezentowała ona szkołę w różnego rodzaju konkursach (I mc-e w Miejskim Konkursie Języka Angielskiego), brała udział w przedstawieniach w języku angielskim oraz w projekcie e-twinning.
Sympatyczna, pracowita,z zaangażowaniem wykonywała powierzone jej zadania.


,,MISTRZ ORTOGRAFII”

 

Monika Bożek kl. VI b

 

To osoba, której niestraszne są zawiłości polskiej pisowni. Z lekkością baletnicy wykonuje ortograficzne piruety. Z interpunkcją zaś jest za pan brat. Łapie byki za rogi i z łatwością żongluje zasadami polskiej ortografii. Bez obaw przystępuje do dyktand, stając się alfą i omegą. Dba o poprawność swoich prac. Samodzielnie poszerza językowe horyzonty. Dąży do celu, osiągając sukcesy w konkursach ortograficznych na szczeblu wojewódzkim, stając w szranki z najlepszymi.

 


,,MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO”

 

Szymon Kukliński kl. VIa

 

„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”
Adam Mickiewicz


Statuetką Mistrza Języka Polskiego zostanie uhonorowany uczeń, który wyróżnia się nieprzeciętną obowiązkowością oraz pracowitością. Cechuje Go wysoka kultura osobista. Jest uczniem sumiennym i systematycznym. Konsekwentnie realizuje swoje plany i zamierzenia. Chętnie podejmuje dodatkową pracę oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, bierze udział w licznych konkursach na szczeblu rejonowym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Jego wiedza znacznie wykracza poza treści programowe. Największym sukcesem Szymona jest tegoroczny tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego Języka Polskiego z Historią.

 


,,NAJLEPSZY ABSOLWENT ROKU”

 

Szymon Kukliński kl. VI a

 

Jest osobą wszechstronnie uzdolnioną, ambitnie dążącą do celu. Cechuje go wysoka kultura osobista zarówno w kontaktach z dorosłymi, jak i z rówieśnikami. Wyróżnia się nieprzeciętną obowiązkowością i pracowitością. Reprezentuje szkołę w konkursach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i miejskich z różnych przedmiotów od biblijnych, humanistycznych, przyrodniczych po matematyczne. Odnosi w nich zawsze znaczące sukcesy. Jest m.in. dwukrotnym finalistą Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka z Przyrodą” i laureatem Wojewódzkiego Konkursu „Język Polski z Historią”.

 

Zobacz wszystkich nominowanych