OGŁOSZENIA
2012/2013

 

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW W RAMACH „WYPRAWKI SZKOLNEJ”

w roku szkolnym 2013/ 2014

 

Informujemy, że będzie realizowany rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do:

·         klas I-III i V szkoły podstawowej,

·         klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, dla uczniów:

·         słabowidzących,

·          niesłyszących,

·         z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

·         z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

·         z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników,

·         techników uzupełniających i szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Projekt programu „Wyprawka szkolna” na 2013 r. dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Finanse na edukację.

 

Pomoc przysługuje uczniom pochodzących z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego :

·         w przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013 r.  poz. 182),

·         w przypadku uczniów  klas piątych kryterium dochodowe wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

Pomoc jest przyznawana na podstawie wniosku złożonego do 5.09.2013 r. do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/ 2014. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

 

Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny,  tel. 55 279 33 68.

dodano 10.06.2013

 

UWAGA RODZICE UCZNIÓW ZAPISANYCH DO SP 2

 Dyrekcja  Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie

zaprasza rodziców uczniów zapisanych do klas pierwszych

na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 13.06.2013 r. – czwartek o godz. 16.00

w sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 3.

 

dodano 4.06.2013

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

w dniach 21-22 maja 2013

 

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

 

Data

Godzina

Klasa

Sala

21 maja

(wtorek)

15.45

III a

17

16.30

I a

27

I b

26

II c

16

II d

22

III c

13

III e

12

16.30

VI a

15

16.45

VI b

33

22 maja

 (środa)

16.30

I c

27

I d

26

II a

16

II b

22

III b

17

III d

13

16.00

IV a

22

IV b

odwołane

IV c

13

V a

23

V b

27

16.30

V c

16

17.00

VI c

25

dodano 16.05.2013

 

V ETAP ZGRANEJ KLASY

Środa 15.05.2013 r. to "Dzień Myszy". Ubieramy szare ubrania i obowiązkowo wykonane własnoręcznie uszy myszy.

dodano 10.05.2013

 

KONSULTACJE ODWOŁANE

W związku z ewaluacją zewnętrzną szkoły, po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną, konsultacje z rodzicami w dniu 6.04.2013r. zostają odwołane.
W razie potrzeby prosimy o konsultacje indywidualne

dodano 29.04.2013

 

ZAPRASZAMY DO WYRAŻENIA SWOJEJ OPINII NA TEMAT NOWEJ SZATY GRAFICZNEJ NASZEJ STRONY WWW

 

Drodzy Internauci! Prosimy o udział w prostej sondzie internetowej, która pomoże zorientować się, czy podoba się Wam nasza strona internetowa w nowej szacie graficznej (prosimy kliknąć na TAK lub NIE - poniżej). Można też zgłosić swoje uwagi w księdze gości. Jeśli poprzednia wersja serwisu podobała się Wam bardziej - będzie można do niej powrócić.

 

 

 

dodano 25.03.2013

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

w dniach 25-26 marca 2013

 

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

 

Data

Godzina

Klasa

Sala

25 marca

(poniedziałek)

16.30

I a

27

I b

26

II a

16

II d

22

III b

17

III d

13

III e

12

16.00

V a

23

V b

27

VI a

15

16.15

VI c

25

26 marca

 (wtorek)

16.30

I c

27

I d

26

II b

22

II c

16

III a

17

III c

13

16.00

IV a

22

IV b

zebranie przeniesione na inny termin

IV c

13

VI b

33

16.30

V c

16

 

 

dodano 19.03.2013

 

ANKIETA ELEKTRONICZNA DLA RODZICÓW

 

Prosimy rodziców kl. I-VI o wypełnienie anonimowej ankiety elektronicznej (kliknij). Zależy nam bardzo na Państwa opinii.
Uzyskane tą drogą informacje posłużą doskonaleniu pracy naszej szkoły. Liczymy na szczere i przemyślane odpowiedzi. Na odpowiedzi czekamy do piątku 22.03.2013 r.

 

dodano 14.03.2013

 

DNI BEZ ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

Informujemy, że 18-20.03.2013 r. (tj. poniedziałek, wtorek, środa) w szkole nie ma zajęć lekcyjnych.

O godz. 8.30 zbiórka dzieci przed szkołą i wspólne wyjście do Kościoła Miłosierdzia Bożego.

Od 9.00 do 10.00 Rekolekcje Wielkopostne.

Od 10.20 do 14.00 obiad w stołówce szkolnej.

Osoby zainteresowane opieką świetlicową w tych dniach prosimy do 11.03.2013 r. o pisemne dokonanie zgłoszeń u wychowawców klas lub w świetlicy szkolnej.

 

W załączeniu wzór zgłoszenia

dodano 4.03.2013

 

TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU OBCHODZONY W DNIACH 4- 8 LUTEGO 2013 ROKU W NASZEJ SZKOLE

 

1.     Spotkanie dla rodziców uczniów klas IV- VI pt „Dorastanie w sieci. Wpływ Internetu na życie mojego dziecka”.

Termin i miejsce: 4 lutego 2013 roku (poniedziałek), początek spotkania godz. 16.00, budynek główny szkoły, sala 27.

Prowadzenie: pedagog szkolny, pani Wiesława Strzelczyk

 

2.     Debata międzyklasowa dla uczniów klas IV- VI pt „Internet ma wpływ na Twoje życie”.

Termin: 6 lutego 2013 roku (środa), godz. 13.45- 15.15, budynek główny szkoły, sala 27.

Prowadzenie: nauczyciel historii, pani Jolanta Obód

 

3.     Konkurs dla uczniów klas II- III pn „Komputerowa klasa”. Realizacja zadań nt bezpiecznego Internetu w klasach I-III: wychowawcy klas i nauczyciele informatyki.

Termin: od 21 stycznia do 8 lutego 2013 roku

Podsumowanie konkursu: po wykonaniu wszystkich zadań.

Osoby odpowiedzialne: panie Joanna Grządka, Renata Gerlach, Elżbieta Rakowska–Kiliszek

 

4.     Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas IV- VI nt bezpieczeństwa w sieci (w ramach zajęć informatyki)

Termin: od 4 do 8 lutego 2013 roku

Prowadzenie: nauczyciel informatyki, pani Katarzyna Srebrowska-Budek

 

5.     Spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli klas I-VI „Uzależnienie od Internetu i jego skutki”

Termin i miejsce: 27 lutego 2013 roku, godz. 16.30, KCK Kwidzyn, aula

Prowadzenie: doradca metodyczny AUP, pani Beata Szynkiewicz

dodano 29.01.2013

 

PROPOZYCJE SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU PODCZAS FERII

"Przygoda z książką" - zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej więcej
"I Ty możesz być czarodziejem" - zajęcia z H. Potterem dla dzieci w wieku 9-14 lat w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej więcej
Ferie na sportowo więcej
Ferie w Kwidzyńskim Centrum Kultury więcej
Ferie w kinie. Poranki 3D. Filmy w polskiej wersji językowej więcej
Ferie w Bibliotece Miejsko-Powiatowej więcej

zmodyfikowano 7.02.2013

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
w dniach 23-24  stycznia 2013

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

Data

Godzina

Klasa

Sala

23 stycznia

(środa)

16.30

I b

26

I c

27

II a

16

II b

22

III b

17

III d

13

16.00

IV b

17

V b

27

VI a

15

VI b

33

16.30

V c

16

24 stycznia

 (czwartek)

16.30

I a

27

I d

26

II c

16

II d

22

III a

17

III c

13

III e

12

16.00

IV a

22

IV c

13

V a

23

VI c

25

dodano 17.01.2013

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
w dniach 15-22 listopada 2012

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

Data

Godzina

Klasa

Sala

15 listopada

(czwartek)

16.30

III c

13

20 listopada

(wtorek)

16.30

III a

17

21 listopada

(środa)

16.30

I b

26

I c

27

II a

16

II b

22

III b

17

III d

13

16.00

IV b

17

V b

27

VI a

15

VI b

33

22 listopada

 (czwartek)

16.30

I a

27

I d

26

II c

16

II d

22

III e

12

16.00

IV a

22

IV c

13

V a

23

VI c

25

16.30

V c

16

dodano 13.11.2012

 

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 21. FINAŁU WOŚP

 

Zostań wolontariuszem 21. finału WOŚP. 13 stycznia 2013 r. i TY możesz  zbierać pieniądze na ulicach Kwidzyna dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.

Zapraszamy wszystkie dziewczyny i chłopaków.

Zgłaszajcie się do mnie – Jola Obód, nauczycielka historii

dodano 24.10.2012

 

LOTERIA WOŚP

Loteria WOŚP w naszej szkole zaczęła zbierać fanty. Prosimy o podarowanie nam  maskotek, zabawek itp., które przeznaczymy do losowania. Wszystkie rzeczy przyjmuje nauczycielka historii – Jola Obód w sali nr 15.

dodano 24.10.2012

 

DZIEŃ BEZ ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

Informujemy, że 2 listopada 2012 r. (tj. piątek) jest dniem bez zajęć lekcyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego). Osoby zainteresowane opieką świetlicową w tym dniu prosimy do 26.10.2012 r. (tj. piątek) o pisemne dokonanie zgłoszeń u wychowawców klas lub w świetlicy szkolnej.

W tym dniu nie ma obiadu w stołówce szkolnej.

 

W załączeniu wzór zgłoszenia

dodano 9.10.2012

 

ROCZNE ZADANIE EDUKACYJNE

 

Informujemy, że  w roku szkolnym 2012/2013 przyjęliśmy roczne zadanie edukacyjne pod hasłem: "Dwójk@ z Kl@są". Zadanie to związane jest z przystąpieniem naszej szkoły do Ogólnopolskiego Programu "Szkoła z Klasą 2.0".

 

dodano 25.09.2012

 

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS "BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ"

 

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do II Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń". Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.bezpieczna-szkola.com . Będziemy na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące naszego udziału w konkursie.

 

dodano 24.09.2012

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

 

Informujemy, że wychowawcy klas do 10 października przyjmują wpłaty na ubezpieczenie uczniów.
Wysokość wpłaty wynosi 35,00 zł.

W załączeniu:

1.     Ogólne warunki ubezpieczenia

2.      Tabela z informacją o wysokości świadczeń dostępnych w ramach ubezpieczenia

3.      Druki wniosków do uzyskania odszkodowania:

           - zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS opcja Ochrona 

           - zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS świadczenia dodatkowe

dodano 21.09.2012

 

DZIEŃ GALOWY

 

Poniedziałek 17.09.2012 r. został ogłoszony dniem galowym w związku z 73. rocznicą najazdu Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r.

 

dodano 14.09.2012

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
w dniach 11 i 12 września 2012

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

Data

Godzina

Klasa

Sala

11września

(wtorek)

16.30

I a

27

I d

26

II c

16

II d

22

III a

17

III c

13

III e

12

16.00

V a

23

VI c

25

16.30

IV a

22

V c

16

12 września

(środa)

16.30

I b

26

I c

27

II a

16

II b

22

III b

17

III d

13

16.00

IV b

17

IV c

13

V b

27

VI a

15

VI b

33

 

dodano 7.09.2012

 

DZIEŃ GALOWY

 

Piątek 7.09.2012 r. został ogłoszony dniem galowym w związku z 73. rocznicą zakończenia walk na Westerplatte i  36. rocznicą nadania szkole imienia majora Henryka Sucharskiego.

 

dodano 5.09.2012

 

2011/2012    2010/2011   2009/2010