OGŁOSZENIA
2013/2014

 

OTWARTY JUBILEUSZOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Obiektyw w naszą stronę

 

I.                        Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kwidzynie.

 

2. Celem konkursu jest:

- podniesienie rangi jubileuszu szkoły w oczach uczniów i absolwentów

- popularyzacja fotografii wśród uczniów,

- przedstawienie piękna i wyjątkowości naszej szkoły,

- prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

 

II. Zasady konkursu

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VI  Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie oraz członków ich rodzin a także absolwentów i pracowników szkoły.

 

2. Konkurs przebiega jednoetapowo.

 

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez przysłanie prac fotograficznych na adres sp2kwidzyn@interia.pl lub przyniesienie na dowolnym nośniku elektronicznym do biblioteki szkolnej.

 

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty 9 i 10 regulaminu oraz zapewnia, że:

posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby.

 

5. Każdy uczestnik zgłasza 1 lub 2 prace.

 

6. Format prac – fotografie cyfrowe (pliki *.jpg, *.gif itd.) oraz odbitki fotograficzne w formacie 13x18. Mogą być one poddane dowolnej obróbce graficznej.

 

7. Wraz ze zgłoszonym zdjęciem (zdjęciami) i plikiem (plikami) należy podać:

-  imię i nazwisko autora oraz klasę,

 - tytuł pracy.

 

8. Termin dostarczania prac upływa 30 października 2014 r.

 

9. Zgłoszone prace będą eksponowane na szkolnej stronie internetowej.

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów związanych z konkursem,  z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 

1.   Prace zgłoszone do poszczególnych etapów zostaną ocenione przez komisję w składzie: Michał Klain, Ewelina Wołoszyn, Anna Cichocka, Joanna Grządka.

2.      Najwyżej oceniona praca będzie przez 1 miesiąc publikowana na głównej stronie szkoły („Zdjęcie Jubileuszowe”).

 

2. Najwyżej ocenione prace będą prezentowane na szkolnej stronie internetowej. Laureaci zostaną nagrodzeni, zaś każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w czerwcu.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

1. Wzięcie udziału w konkursie (dostarczenie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

 

3.   Regulamin jest dostępny na szkolnej stronie internetowej.

 organizatorzy
Michał Klain, Ewelina Wołoszyn

dodano 08.10.2014

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 27.06.2014 r.:

godz. 9.00 - klasy IV-VI

godz. 11.00 - klasy I-III.

dodano 23.06.2014

 

WYPRAWKA SZKOLNA W 2014 ROKU

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Więcej szczegółów na stronie:

 

http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1119-wyprawka-szkolna-w-2014-r

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/ 2015 naukę w:

·         klasach II, III lub VI i  pochodzących z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 539 zł na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013 r.  poz. 182)

·         klasach II- VI i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Pomoc jest przyznawana na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015. W niektórych przypadkach do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach.

Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny,  tel. 55 279 33 68.

dodano 6.06.2014

 

UWAGA RODZICE UCZNIÓW ZAPISANYCH DO SP 2

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie
zaprasza rodziców uczniów zapisanych do klas pierwszych
na spotkanie organizacyjne 10.06.2014 r. – wtorek o godz. 16.00
w sali gimnastycznej - przy ul. Mickiewicza 3.

dodano 19.05.2014

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
w dniach 13-14 maja 2014 r.

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

 13 maja 2014 r. (wtorek)
godz. 16.00
IV a – sala 15
V b – sala 17
VI a – sala 23
VI c – sala 16

godz. 16.30
I b – sala 27
I c – sala 26
 II b – sala 16
II c – sala 13
III b – sala 12
III c – sala 17

 

14 maja 2014 r. (środa)
godz. 16.00
IV b – sala 32
IV c – sala 25
IV d – sala 33
V a – sala 22
V c – sala 13
VI b – sala 27

godz. 16.30
I a – sala 27
I d – sala 26
II a – sala 13
II d – sala 16
III a – sala 17
III d – sala 12

dodano 8.05.2014

 

SZKOLNE ELIMINACJE W BIEGACH

W poniedziałek 31.03.2014 o godz. 13:50 na boisku szkolnym odbędą się Szkolne Eliminacje w Biegu na 800 m dziewcząt i chłopców na 1000 m do piątkowych (04.04) Powiatowych Zawodów w Biegach Przełajowych w Prabutach. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów dziewczęta i chłopców z klas IV-VI na eliminacje. 5 najlepszych chłopców i dziewcząt z klas IV-VI pojedzie na zawody powiatowe.

dodano 28.03.2014

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI ODWOŁANE

Informujemy, że konsultacje rodziców z nauczycielami w dniu 7.04.2014 r. zostają odwołane.

dodano 25.03.2014

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
w dniach 25-27 marca 2014 r.

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

25 marca 2014r. (wtorek)
godz. 16.30

I b – sala 27
II c – sala 13

26 marca 2014r. (środa)
godz. 16.00

IV a – sala 15
IV c – sala 25
V b – sala 27
VI a – sala 27
VI b – sala 27
VI c – sala 27

godz. 16.30
I a – sala 27
I d – sala 26
II d – sala 16
III b – sala 12
III d – sala 13

27 marca 2014r. (czwartek)
godz. 16.00

IV b – sala 32
IV d – sala 33
V a – sala 27
V c – sala 27

godz. 16.30
I c – sala 26
II a – sala 13
II b – sala 16
III a – sala 17
III c – sala 12

dodano 21.03.2014

 

POKAŻ SWÓJ TALENT ODKRYWCY HISTORII!

Ogłaszamy konkurs na prezentację multimedialną ukazującą dalsze losy bohaterów z Westerplatte. Najlepsza praca zostanie zaprezentowana podczas XXXI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, organizowanym przez Gimnazjum nr 9 w Kielcach.

Termin – 11 kwietnia 2014 r.

Szczegóły w regulaminie ( zobacz) i u p. Jolanty Obód.

dodano 25.02.2014

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
w dniach 4 i 5 lutego 2014r.

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

4 lutego 2014r. ( wtorek)
godz. 16.00
IV a – sala 15
IV c – sala 25
V b – sala 17
VI a – sala 23
VI b – sala 27

godz. 16.30
I b – sala 27
II d – sala 26
II b – sala 16
II c – sala 13
III a – sala 17
III b – sala 12

 

5 lutego 2014r. (środa)
godz. 16.00
IV b – sala 32
IV d – sala 33
V a – sala 22
V c – sala 13
VI c – sala 16

godz. 16.30
I a – sala 27
I d – sala 26
II a – sala 13
I c – sala 16
III c – sala 17
III d – sala 12

dodano 16.01.2014

 

WYBRANE PROPOZYCJE SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU PODCZAS FERII W KWIDZYNIE

"Przygoda z książką" - zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej więcej
Ferie z Kwidzyńskim Centrum Kultury więcej
Ferie na sportowo - oferta KCSiR więcej
Ferie w bibliotece więcej
Ferie w kinie więcej
Szkolny konkurs fotograficzny więcej

dodano 15.01.2014

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

We wtorek 7 stycznia 2014 r. w godz. 15.30-16.30 odbędą się konsultacje rodziców z nauczycielami klas I-VI. Zapraszamy!

dodano 3.01.2014

 

I ETAP TURNIEJU "MISTRZ SŁOWA" 2014

W czwartek, 19.12.2013 r. o godzinie 8.00 w sali 25 odbędzie się I etap Mistrza Słowa 2014 oraz eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego. Test będzie dotyczył ortografii i interpunkcji. Każdą klasę reprezentuje dwóch wybranych uczniów. Pozostałe etapy odbędą się drogą internetową.

 dodano 16.12.2013

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
w dniach 19, 20 i 21 listopada 2013

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

19 listopada 2013r. (wtorek)
godz. 16.30
I b – sala 27


20 listopada 2013r. (środa)
godz. 16.00
IV a – sala 15
IV b – sala 32
V b – sala 17
V c – sala 13

godz. 16.30
I a – sala 27
I d – sala 26
II b – sala 16
II c – sala 13
III c – sala 17
III d – sala 12
VI c – sala 16

 21 listopada 2013r. (czwartek)
godz. 16.00
IV c – sala 25
IV d – sala 33
V a – sala 22
VI a – sala 23
VI b – sala 27

godz. 16.30
I c – sala 26
II a – sala 13
II d – sala 16
III a – sala 17
III b – sala 12

dodano 13.11.2013

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
"DOODLE 4 GOOGLE 2013"

 

Zapraszamy do udziału w konkursie graficznym  "Doodle 4 Google 2013". Można wygrać wspaniałe nagrody dla siebie i dla szkoły. Chętni uczniowie z kl. I-III mogą przynosić prace do p. Joanny Grządki w budynku Pod Zegarem, zaś uczniowie z kl. IV-VI do p. Katarzyny Srebrowskiej-Budek w budynku głównym (sala 13), w terminie do 25.11.2013 r.

 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie organizatora (kliknij).

dodano 30.10.2013

 

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW
NA EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

W dniach 7-14 października obchodzony jest Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie wraz z filią w Prabutach włącza się w obchody. Motywem przewodnim dla całego tygodnia jest hasło zaproponowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji "Dysleksja nie może być wymówką!"

kliknij, aby zobaczyć szczegóły.

dodano 11.10.2013

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
w dniach 17 i 18 września 2013

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

17 września 2013r. ( wtorek)
godz. 16.00
IV a – sala 15
IV b – sala 32
IV c – sala 25
V a – sala 22
VI a – sala 23
VI b – sala 27

godz. 16.30
I b – sala 27
I c – sala 26
II a – sala 13
II b – sala 16
III b – sala 12
III c – sala 17

18 września 2013r. (środa)
godz. 16.00
IV d – sala 33
V b – sala 17
V c – sala 13

godz. 16.30
I a – sala 27
I d – sala 26
II c – sala 13
II d – sala 16
III a – sala 17
III d – sala 12
VI c – sala 16

dodano 11.09.2013

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

 

Informujemy, że wychowawcy klas do 10 października przyjmują wpłaty na ubezpieczenie uczniów.
Wysokość wpłaty wynosi 36,00 zł.

W załączeniu:

1.     Ogólne warunki ubezpieczenia

            - aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia

2.      Tabela z informacją o wysokości świadczeń dostępnych w ramach ubezpieczenia

3.      Druki wniosków do uzyskania odszkodowania:

           - zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS (obowiązuje w r. szk. 2016/17) 

           - niezbędna dokumentacja przy zgłaszaniu roszczenia

zmodyfikowano 7.10.2016

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się w poniedziałek 2 września 2013 r.
o godz. 9.00 na boisku szkolnym przy ul. Staszica 16.

dodano 27.08.2013

2012/2013   2011/2012    2010/2011   2009/2010