OGŁOSZENIA
2014/2015

 

53. BIEG WESTERPLATTE

Dnia 12.09.2015 r. (sobota) rodzice i nauczyciele będą reprezentować naszą szkołę w 53. Biegu Westerplatte.

dodano 25.06.2015

 

WYPRAWKA SZKOLNA W 2015 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2015 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Więcej szczegółów na stronie:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w:

·         klasach III i pochodzących z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 574 zł na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013 r. poz. 182)

·         klasach III, V lub VI i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc jest przyznawana na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016. W niektórych przypadkach do wniosku nadzy dołączyć zaświadczenie o dochodach.

Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły. Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny, tel. 55 279 33 68.

dodano 22.06.2015

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 26.06.2015 r.:

godz. 9.00 - klasy IV-VI

godz. 10.30 - klasy I-III.

UWAGA! Uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 3

dodano 15.06.2015

 

UWAGA  RODZICE  UCZNIÓW  ZAPISANYCH DO SP 2

 

Zapraszamy rodziców uczniów zapisanych do klas pierwszych

w Szkole Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kwidzynie

na spotkanie organizacyjne

 

02.06.2015 r. – wtorek o godz. 16.00

 

w sali gimnastycznej - przy ul. Mickiewicza 3.

dodano 20.05.2015

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

w dniach 20-21, 25 maja 2015 r.

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

20 maja 2015 r. (środa)
godz. 16.00
V a – sala 15
V c – sala 25
V d – sala 33
VI b – sala 17
VI c – sala 13

godz. 16.30
I b – sala 27
I d – sala 26
I e – sala 22
II d – sala 13
III a– sala 12
III c – sala 16
 III d – sala 17
 

21 maja 2015 r. (czwartek)
godz. 16.00
IV a – sala 27
IV b – sala 27
IV c – sala 27
IV d – sala 27
VI a – sala 22

godz. 16.30
I a – sala 27
I c – sala 26
II a – sala 16
II b – sala 22
II c – sala 13
III b – sala 17
 

25 maja 2015 r. (poniedziałek)
godz. 16.00
V b – sala 32

dodano 12.05.2015

 

POMAGAMY. ZBIÓRKA DLA DOMU DZIECKA W BIAŁOCHOWIE
 

Hej uczniaki! Dajcie grosza! Kupcie kredki, długopisy, akwarele. Pomożemy dzieciom! Zróbmy tak niewiele!


Zbiórka artykułów szkolnych oraz do higieny osobistej. Osoby chętne do pomocy proszone są o przekazanie darów do Pani Estery Brzyckiej (budynek "Pod Zegarem"). Serdecznie dziękujemy!


Mały Samorząd Uczniowski

dodano 6.05.2015

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
w dniach 30-31 marca 2015 r.

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

 30 marca 2015r. (poniedziałek)
godz. 16.00

V b – sala 32
V c – sala 25
VI a – sala 27
VI b – sala 27
VI c – sala 27

godz. 16.30
I b – sala 27
I c – sala 26
I e – sala 22
II b – sala 16
II c – sala 13
III c – sala 12
 III d – sala 17
V a – sala 15

 31 marca 2015r. (wtorek)
godz. 16.00

IV a – sala 27
IV b – sala 32
IV c – sala 23
IV d – sala 16
V d – sala 33

godz. 16.30
I a – sala 27
I d – sala 26
II a – sala 16
II d – sala 13
III a – sala 12
III b – sala 17

dodano 25.03.2015

 

4. ZADANIE KONKURSU "POZNAJEMY ŚWIAT WOKÓŁ NAS"

Wykonanie pracy pt. "Moje wspomnienia z SP2". Praca może być wykonana techniką dowolną.
Pracę należy oddać do 23 marca do p. Estery Brzyckiej, p. Anny Malinowskiej lub p. Anny Urbańskiej.

dodano 25.02.2015

 

WYBRANE PROPOZYCJE SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU PODCZAS FERII W KWIDZYNIE

"Przygoda z książką" - zajęcia dla dzieci z kl. I-III w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej więcej
"Klub gier planszowych" - zajęcia dla dzieci z kl. IV-VI w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej więcej
"Harry Potter" - zajęcia dla dzieci w wieku 9-14 lat w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej więcej
Półkolonie dla dzieci - "Ferie z Eko-Inicjatywą" więcej
Ferie z Kwidzyńskim Centrum Kultury więcej
Ferie na sportowo - oferta KCSiR więcej
Ferie w bibliotece miejskiej więcej
Ferie w kinie więcej
Szkolny Internetowy Konkurs Walentynkowy więcej

dodano 30.01.2015

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
w dniach 27-28 stycznia 2015 r.

27 stycznia 2015r. (wtorek)
godz. 16.00
IV a – sala 27
IV c – sala 23
V b – sala 22
V d – sala 33
VI b – sala 17
VI c – sala 13
 

godz. 16.30
I a – sala 27
I c – sala 26
I e – sala 22
II a – sala 16
II d – sala 13
III d – sala 17
III c – sala 12

 

28 stycznia 2015r. (środa)
godz. 16.00
IV b – sala 23
IV d – sala 16
V a – sala 15
V c – sala 25
VI a – sala 22
 

godz. 16.30
I b – sala 27
I d – sala 26
II b – sala 16
II c – sala 13
III a – sala 12
III b – sala 17

dodano 15.01.2015

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Informujemy, że w dniach 22, 23, 29 i 30 grudnia oraz 2 i 5 stycznia 2015 r. w godz. 7.30 – 15.30
oraz 24, 31 grudnia 2014 r. w godz. 7.30 – 13.30 szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci przychodzących do szkoły
w dużym budynku w sali 27 (obok sekretariatu).

dodano 5.12.2014

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
w dniach 25-26 listopada 2014 r.

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

25 listopada 2014r. (wtorek)
godz. 16.00
IV a – sala 27
IV c – sala 23
V d – sala 33
VI a – sala 22
VI b – sala 17

godz. 16.30
I a – sala 27
I c – sala 26
I e – sala 22
II a – sala 16
II c – sala 13
III b – sala 17
III c – sala 12
V b – sala 32

 

26 listopada 2014r. (środa)
godz. 16.00
IV b – sala 32
IV d – sala 16
V a – sala 15
V c – sala 25
VI c – sala 13

godz. 16.30
I b – sala 27
I d – sala 26
II b – sala 16
II d – sala 13
III a – sala 12
III d – sala 17

 dodano 20.11.2014

 

OTWARTY JUBILEUSZOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Obiektyw w naszą stronę

 

I.                        Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kwidzynie.

 

2. Celem konkursu jest:

- podniesienie rangi jubileuszu szkoły w oczach uczniów i absolwentów

- popularyzacja fotografii wśród uczniów,

- przedstawienie piękna i wyjątkowości naszej szkoły,

- prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

 

II. Zasady konkursu

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VI  Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie oraz członków ich rodzin a także absolwentów i pracowników szkoły.

 

2. Konkurs przebiega jednoetapowo.

 

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez przysłanie prac fotograficznych na adres sp2kwidzyn@interia.pl lub przyniesienie na dowolnym nośniku elektronicznym do biblioteki szkolnej.

 

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty 9 i 10 regulaminu oraz zapewnia, że:

posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby.

 

5. Każdy uczestnik zgłasza 1 lub 2 prace.

 

6. Format prac – fotografie cyfrowe (pliki *.jpg, *.gif itd.) oraz odbitki fotograficzne w formacie 13x18. Mogą być one poddane dowolnej obróbce graficznej.

 

7. Wraz ze zgłoszonym zdjęciem (zdjęciami) i plikiem (plikami) należy podać:

-  imię i nazwisko autora oraz klasę,

 - tytuł pracy.

 

8. Termin dostarczania prac upływa 30 października 2014 r.

 

9. Zgłoszone prace będą eksponowane na szkolnej stronie internetowej.

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów związanych z konkursem,  z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 

1.   Prace zgłoszone do poszczególnych etapów zostaną ocenione przez komisję w składzie: Michał Klain, Ewelina Wołoszyn, Anna Cichocka, Joanna Grządka.

2.      Najwyżej oceniona praca będzie przez 1 miesiąc publikowana na głównej stronie szkoły („Zdjęcie Jubileuszowe”).

 

2. Najwyżej ocenione prace będą prezentowane na szkolnej stronie internetowej. Laureaci zostaną nagrodzeni, zaś każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w czerwcu.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

1. Wzięcie udziału w konkursie (dostarczenie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

 

3.   Regulamin jest dostępny na szkolnej stronie internetowej.

 organizatorzy
Michał Klain, Ewelina Wołoszyn

dodano 08.10.2014

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI
w dniach 17-18 września 2014 r.

Zapraszamy rodziców na zebrania klasowe w niżej podanych terminach:

 17 września 2014r. (środa)
godz. 16.00
IV c – sala 23
IV d – sala 16
V b – sala 32
VI c – sala 13

 

godz. 16.30
I b – sala 27
I d – sala 26
II b – sala 16
II d – sala 13
III a – sala 12
III c – sala 22
III d – sala 17
V c – sala 25

18 września 2014r. (czwartek)
godz. 16.00
IV a – sala 27
IV b – sala 32
V a – sala 15
V d – sala 33
VI a – sala 22
VI b – sala 17
 

godz. 16.30
I a – sala 27
I c – sala 26
I e – sala 22
II a – sala 16
II c – sala 13
III b – sala 17

dodano 12.09.2014

 

DZIEŃ GALOWY

 

Piątek 5.09.2014 r. został ogłoszony dniem galowym w związku z 75. rocznicą zakończenia walk na Westerplatte i  38. rocznicą nadania szkole imienia majora Henryka Sucharskiego. Uczniowie przychodzą w stroju galowym. Przed tablicą pamiątkową ku czci majora Henryka Sucharskiego wystawione zostaną warty honorowe. Każda klasa składa wiązankę kwiatów.

dodano 3.09.2014

 2013/2014   2012/2013   2011/2012    2010/2011   2009/2010