ZAPISY DO SZKOŁY

 

 

Informacje i dokumenty (do pobrania) związane z zapisami dziecka do naszej szkoły.

Rekrutacja do klas I

Zarządzenie nr 293/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/18 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kwidzyn.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I.

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy I.

Rekrutacja do klas II-VI

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy od II do VI.

Oświadczenie w sprawie nauki religii/etyki

Druk oświadczenia do wypełnienia

 

Zapisy w sekretariacie szkoły, przy ul. Staszica 16.