REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2022/23

1. Rekrutacja elektroniczna do naszej szkoły na platformie - Nabór (14-18 marca)

2. Ulotka informacyjna o naszej szkole (plik .pdf do wydruku)

3. Prezentacja

4. Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej.


Zobacz ofertę edukacyjną naszej szkoły (filmy)

 

 


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kwidzyn:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego *

1.

Składanie w systemie elektronicznym Nabór zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub wniosku (szkoła inna, niż obwodowa) o przyjęcie do szkoły podstawowej.

Złożenie w szkole obwodowej wydrukowanego ( z systemu elektronicznego Nabór) i podpisanego zgłoszenia

lub

złożenie w szkole pierwszego wyboru (szkoła inna niż obwodowa) wydrukowanego (z systemu elektronicznego Nabór) i podpisanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14 marca 2022 r. godz.8:00 do                  18 marca  2022 r. godz. 16:00

 

od 6 czerwca 2022 godz. 8:00 do 10 czerwca 2022 r. godz.16:00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  od 21 marca do 21 kwietnia   2022 r.

 

od 13 czerwca 2022 r.do 17 czerwca  2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22 kwietnia 2022 r.

o godz. 1400

20 czerwca 2022 r.

o godz. 1400

4.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 2 maja 2022 r. do godz. 1000

do 28 czerwca 2022 r. do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5 maja 2022 r.

o godz. 1400

30 czerwca 2022 r.

o godz. 1400

6.

Procedura odwoławcza. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem                            o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 6 maja 2022 r.

 

*Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Informacja taka zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.


 

Dokumenty (do pobrania) związane z zapisami dziecka do klas II-VIII naszej szkoły

Formularz wniosku można pobrać z tej strony (zobacz tabelka niżej) i wypełnić.

  • ·         po wydrukowaniu, wypełnieniu, podpisaniu oraz zeskanowaniu przesłać pocztą elektroniczną lub wysłać np. Pocztą Polską na adres szkoły

  • ·         lub po wypełnieniu przesłać pocztą elektroniczną;

  • ·         lub dostarczyć do sekretariatu szkoły - ul. Staszica 16, I piętro

 

Zapisy do klas II-VIII

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy od II do VIII.

Oświadczenie w sprawie nauki religii/etyki

Druk oświadczenia do wypełnienia

 

Sekretariat szkoły - ul. Staszica 16.