Język angielski

 

 

1. przykładowy zestaw zadań do sprawdzianu

 rozwiązania

2. zestaw 2 przykładowy  
3. zestaw 3 przykładowy