POWRÓT

KONFERENCJA SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE


    
W dniach 24 - 25.02.2005r. w Malborku odbyła się Wojewódzka Konferencja – „Realizacja edukacji prozdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych” organizowana przez Wojewódzkiego koordynatora ds. Szkół Promujących Zdrowie i Pełnomocnika Pomorskiego Kuratora Oświaty, na której zaprezentowaliśmy dorobek naszej szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
      Nasza szkoła przygotowała prezentację multimedialną przedstawiającą drogę jaką przebyliśmy do uzyskania certyfikatu szkół promujących zdrowie.  Prezentacja była  skierowana  do  dyrektorów  i  nauczycieli  szkół  ponadgimnazjalnych powiatów: malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego, nowodworskiego.
Naszą  szkołę  zaprezentowaliśmy  również  na  stoisku, znalazły  się  tam  plakaty, foldery, kroniki, dokumentacja o promocji  zdrowia, wizytówki.

 

 

 

Podczas konferencji

Nasza prezentacja

 
 

Nasze stoisko

Wspólne zdjęcie z organizatorami konferencji i przedstawicielami zaprzyjaźnionej szkoły w Pszczółkach