POWRÓT

PROGRAMY  DOTYCZĄCE PROMOCJI ZDROWIA
AKTUALNIE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE

 

 


 

1. Program profilaktyczno-wychowawczy „Dobry wybór”.

2. Program profilaktyki próchnicy zębów „Radosny Uśmiech Radosna Przyszłość”

3. Program profilaktyki fluorkowej.

4. Program „Bezpieczni w Komputerowym Świecie”.

5. Program „Fair Play”

6. Program edukacji ekologicznej „Żyć ekologicznie to żyć zdrowo”.

7. Szkolny program profilaktyki ”Bezpieczna dwójka”.

8.Szkolny Program Segregacji Odpadów

9. Ogólnopolskim program ekologiczny „Komputery za tonery”

10.Program „ Trzymaj formę”

11.Udział szkoły w programach w których uczniowie otrzymują mleko oraz owoce i warzywa:

-  „Mleko w szkole”,

- „Owoce w szkole”

12.Zajęcia edukacyjne w klasach III w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”

13.  Programy profilaktyki palenia tytoniu:

- w klasach I-III „Nie pal przy mnie proszę”,

- w klasach IV-VI „Znajdź właściwe rozwiązanie”.