POWRÓT

Zdobyliśmy  certyfikat 
szkół promujących zdrowie
!

     
  
  Po czterech latach działań w zakresie promocji zdrowia, naszej szkole przyznano Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących
Zdrowie. Wydarzenie to miało miejsce 9.06.2004 r. w Gdańskim Ratuszu Miejskim na III Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promującej Zdrowie Województwa Pomorskiego, która odbyła się pod hasłem "Szkoła Promująca Zdrowie Drogą Do Wspólnej Europy". Honorowymi gośćmi tego spotkania była pani prof. dr hab. med. B. Woynarowska konsultant naukowy projektu Szkół Promujących Zdrowie oraz Krajowy koordynator Szkół Promujących Zdrowie - mgr M. Sokołowska. W czasie konferencji mieliśmy możliwość wysłuchania wystąpień zaproszonych gości oraz obejrzenia przedstawienia "O rudym jastrzębiu i gdańskiej jaskółeczce".


FOTOGRAFIE Z UROCZYSTOŚCI
 

 

 

 

 

Wręczanie certyfikatów szkołom przez Pomorskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie

 

Występ Zespołu Ekspresji Twórczej - SP nr 47 w Gdańsku
 

 

Zdjęcie  pamiątkowe  z  gośćmi   honorowymi  konferencji