TĘCZ OLAN DI A
Świetlica szkolna

REGULAMIN ŚWIETLICYGODZINY PRACY

WESOŁA ŚWIETLICA

KOŁO TEATRALNE - WYSTĘP W KINOTEATRZE

KONKURS NA NAJSYMPATYCZNIEJSZEGO ŚWIETLICZAKA 

KOŁO EUROPEJSKIE - UNIJNA PODRÓŻ 

DZIEŃ MATKI - WIERSZE, PORTRETY MAM

KONKURS "ZAGROŻENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH" 

 WIZYTA PAŃ POLICJANTEK

ŚWIETLICA SADZI NA WIOSNĘ

ZAJĘCIA METODĄ "KLANZA"

ARCHIWUM WSPOMNIEŃ

LUBIMY ZAJĘCIA W ŚWIETLICY

NASZA ŚWIETLICA Z DAWNYCH LAT
INTERNETOWA WYSTAWA PRAC DZIECI
CIEKAWE STRONY WWW DLA DZIECI I RODZICÓW
SCENARIUSZE ZAJĘĆ, ARTYKUŁY DLA RODZICÓW I NIE TYLKO...


Na zajęcia do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie klas I-III.

Działanie:

 

Zapewnianie uczniom prawidłowej opieki poza zajęciami lekcyjnymi poprzez prowadzenie w świetlicy szkolnej działań opiekuńczych zgodnych z potrzebami uczniów:

 

 • organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych rozwijających twórczość i aktywność uczniów – wykonywanie witraży, ceramiki z gliny (DPS, szkoła), wytwory plastyczne, zajęcia taneczne, gra w szachy, udział w konkursach plastycznych, propagowanie tradycji świątecznych, udział w imprezach pozaszkolnych, nauka piosenek, udział w spektaklach teatralnych, spotkania i zajęcia integralne z uczniami z SOSW oraz świetlic środowiskowych
   

 • organizowanie i udzielanie pomocy w nauce
   

 • dbanie o odpowiednie wyposażenie świetlicy w środki dydaktyczne i sprzęt (zabawki, gry – ze środków szkoły i własnych) oraz wystrój świetlicy
   

 • dbanie o bezpieczeństwo fizyczne uczniów (pogadanki, zabezpieczenie sprzętu, ustalenie z rodzicami, wdrażanie dzieci do czynności porządkowych i higienicznych, dbania o własność prywatną i mienie szkolne)
   

 • prowadzenie badań ankietowych w zakresie współpracy z rodzicami
   

 • dbanie o życzliwą atmosferę wychowawczą w świetlicy
   


Tymi zasadami kierujemy się w pracy świetlicy szkolnej: