TĘCZ OLAN DI A
Świetlica szkolna

REGULAMIN ŚWIETLICY
GODZINY PRACY

WESOŁA ŚWIETLICA

KOKURS NA STROIK WIELKANOCNY 

WIOSNA W ŚWIETLICY... 

POZDROWIENIA Z CZARNEGO DOLNEGO 

"ZIMOWE DRZEWO" - PRACE PLASTYCZNE 

KARTKI ŚWIĄTECZNE WYKONANE W ŚWIETLICY 

ŚWIETLICOWE SPOSOBY NA RUSZENIE GŁOWY 

ŚWIETLICOWE KRZYŻÓWKI

"DZIEŃ JEŻA

KONKURS PLASTYCZNY "JESIEŃ OCZAMI DZIECKA

IMPREZKA U PANI DYNI

 KĄCIK KULINARNY

ARCHIWUM WSPOMNIEŃ

LUBIMY ZAJĘCIA W ŚWIETLICY

NASZA ŚWIETLICA Z DAWNYCH LAT
INTERNETOWA WYSTAWA PRAC DZIECI
CIEKAWE STRONY WWW DLA DZIECI I RODZICÓW
SCENARIUSZE ZAJĘĆ, ARTYKUŁY DLA RODZICÓW I NIE TYLKO...


Na zajęcia do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie klas I-III.

Działanie:

 

Zapewnianie uczniom prawidłowej opieki poza zajęciami lekcyjnymi poprzez prowadzenie w świetlicy szkolnej działań opiekuńczych zgodnych z potrzebami uczniów:

 

 • organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych rozwijających twórczość i aktywność uczniów – wykonywanie witraży, ceramiki z gliny (DPS, szkoła), wytwory plastyczne, zajęcia taneczne, gra w szachy, udział w konkursach plastycznych, propagowanie tradycji świątecznych, udział w imprezach pozaszkolnych, nauka piosenek, udział w spektaklach teatralnych, spotkania i zajęcia integralne z uczniami z SOSW oraz świetlic środowiskowych
   

 • organizowanie i udzielanie pomocy w nauce
   

 • dbanie o odpowiednie wyposażenie świetlicy w środki dydaktyczne i sprzęt (zabawki, gry – ze środków szkoły i własnych) oraz wystrój świetlicy
   

 • dbanie o bezpieczeństwo fizyczne uczniów (pogadanki, zabezpieczenie sprzętu, ustalenie z rodzicami, wdrażanie dzieci do czynności porządkowych i higienicznych, dbania o własność prywatną i mienie szkolne)
   

 • prowadzenie badań ankietowych w zakresie współpracy z rodzicami
   

 • dbanie o życzliwą atmosferę wychowawczą w świetlicy
   


Tymi zasadami kierujemy się w pracy świetlicy szkolnej: