SZKOLNY KLUB DYSKUSYJNY "FILMOLANDIA"

powrót    |   program   |    prezentacje   |    ciekawe strony

● FILM

 ● OBRAZ

 ● MUZYKA

● TEATRZYK AMATORSKI

 ● POEZJA 

● MALARSTWO 

● PRÓBY LITERACKIE


Program wychowawczo-profilaktyczny
 


   Program  przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz rodziców klas I- VI naszej szkoły. Powstał  on w drodze przemyśleń związanych z pracą  grup teatralnych działających w placówce. Program jest też efektem spotkania z rodzicami uczniów najstarszych klas podczas Tygodnia Bezpiecznego Internetu w lutym tego roku. Postulowali oni prowadzenie  filmowych spotkań edukacyjnych  dla rodziców, podczas których będzie omawiana i dyskutowana problematyka zagrożeń związanych z rozwojem dzieci i młodzieży, w szczególności takich jak: cyberprzemoc,  przemoc w rodzinie, uzależnienia.

 

Program ma również charakter profilaktyczny, ze względu na zakres przekazywanych treści, szczególnie adresowanych do rodziców. Dla dzieci zaś proponowane zajęcia mogą być atrakcyjną,  alternatywną  formą spędzenia wolnego czasu z dala od nikotyny, alkoholu, narkotyków czy dopalaczy. Ponadto  zajęcia te przyczyniają się do rozwoju umiejętności społecznych oraz wartości moralnych  dzieci. Spotkanie grupy filmowej daje możliwość nawiązania przyjaźni, koleżeństwa, a wspólne obejrzenie ciekawego filmu to dobry sposób na nudę.