WYNIKI

REGULAMIN MATEMATYCZNEJ LIGI ZADANIOWEJ KLAS V-VIII

w roku szkolnym 2018/19

  

1. Liga Zadaniowa to konkurs matematyczny, w którym może uczestniczyć każdy uczeń z klas V – VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie.
 

2. Biorą w niej udział uczniowie, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności matematyczne.
 

3. Konkurs przygotowywany i przeprowadzany jest osobno dla uczniów z każdego poziomu.
 

4. Wzięcie udziału w pierwszym etapie turnieju jest jednoznaczne z rozpoczęciem konkursu.
 

5. Każdy uczestnik losuje swój kod, którym będzie posługiwał się we wszystkich etapach, kod ten będzie znany tylko osobie zainteresowanej swoim wynikiem i nauczycielom matematyki.
 

6. Konkurs odbędzie się w czterech etapach, każdy po 45 minut.
 

7. Planowane terminy poszczególnych etapów:

  • I etap październik 2018 r.

  • II etap grudzień 2018 r.

  • III etap luty 2019 r.

  • IV etap kwiecień 2019 r.
     

8. Zadania z ligi różnią się od tych typowo lekcyjnych, rozwijają intelektualnie i pomagają w przygotowaniach do innych konkursów międzyszkolnych.
 

9. Podsumowanie konkursu odbędzie się na apelu. 

                                   ZAPRASZAMY DO RYWALIZACJI