POWRÓT


REGULAMIN SZKOLNEGO TURNIEJU POLONISTYCZNEGO
„MISTRZ SŁOWA” DLA KLAS IV-VI

 w roku szkolnym 2016/17

 

1.   Szkolny Turniej Polonistyczny „Mistrz Słowa” jest konkursem rocznym, wieloetapowym i wielopłaszczyznowym.

2.   Biorą w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie z klas IV – VI, którzy pragną sprawdzić się w potyczkach językowych.

3.   Wzięcie udziału w pierwszym etapie turnieju jest jednoznaczne z rozpoczęciem konkursu. Klasy czwarte biorą udział w jednym etapie – eliminacje do konkursu z ortografii.

4.   Turniej dotyczy znajomości zasad ortograficznych, interpunkcyjnych, językowych, frazeologii.

5.   Turniej odbędzie się w trzech etapach, etapy I i II będzie w formie papierowej, a etap  III  w formie internetowej.

6.   I etap dotyczy ortografii i interpunkcji i jest zarazem etapem szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego.

7.   II etap turnieju  będzie dotyczył wiedzy z frazeologii, przysłów i powiedzeń.

8.   III etap turnieju będzie dotyczył gramatyki, błędów językowych i słowników.

9.   Podsumowanie w maju.

Współorganizatorzy:

Joanna Guze

Michał Klain

 

REGULAMIN
I ETAP
II ETAP
III ETAP
WYNIKI
ROZWIĄZANIE - TESTY
CIEKAWE LINKI