POWRÓT


REGULAMIN SZKOLNEGO TURNIEJU POLONISTYCZNEGO
„MISTRZ SŁOWA” DLA KLAS IV-VIII

 w roku szkolnym 2018/19

 

1.   Szkolny Turniej Polonistyczny „Mistrz Słowa” jest konkursem rocznym, wieloetapowym i wielopłaszczyznowym.

2.   Biorą w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie z klas IV – VII, którzy pragną sprawdzić się w potyczkach językowych. Każdą klasę może reprezentować nie więcej niż 5 osób.

3.   Wzięcie udziału w pierwszym etapie turnieju jest jednoznaczne z rozpoczęciem konkursu. Klasy czwarte biorą udział w jednym etapie – eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego.

4.   Turniej dotyczy znajomości zasad ortograficznych, interpunkcyjnych,  błędów językowych, frazeologii i gramatyki.

5.   Turniej odbędzie się w trzech etapach, etapy I będzie w formie papierowej, a etapy II, III w formie internetowej.

6.   I etap dotyczy ortografii i interpunkcji i jest zarazem etapem szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego.

7.   II etap turnieju  będzie dotyczył wiedzy mitologicznej i stanowi eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Mitologicznego "Z mitologią za pan brat". Jest skierowany do uczniów klas VI - VIII.

8.   III etap turnieju będzie dotyczył frazeologii, przysłów i powiedzeń.

9.   Podsumowanie w maju.

Współorganizatorzy:

Joanna Guze

Michał Klain

 

REGULAMIN
I ETAP
II ETAP
III ETAP
WYNIKI
ROZWIĄZANIE - TESTY
CIEKAWE LINKI