powrót
I etap
II etap
III etap
wyniki
najlepsi uczestnicy
ciekawe strony

REGULAMIN X SZKOLNEGO TURNIEJU CZYTELNICZEGO
„MOLE KSIĄŻKOWE”
DLA KLAS IV-VIII

 w roku szkolnym 2018/19

1.      Szkolny Turniej Czytelniczy „Mole Książkowe” jest konkursem wieloetapowym i wielopłaszczyznowym. Celem jest zachęcanie naszych uczniów do czytania książek różnych autorów.

2.      Biorą w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie z klas IV – VIII, którzy pragną sprawdzić się w potyczkach językowych i czytelniczych, z wykorzystaniem umiejętności informatycznych.

3.      Wzięcie udziału w pierwszym etapie turnieju jest jednoznaczne z rozpoczęciem konkursu.

4.      Każdy uczestnik będzie posługiwał się we wszystkich etapach swoim imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

5.      Turniej dotyczy znajomości treści czytanych książek. Na zapoznanie się z przygodami wybranej pozycji uczestnicy mają wyznaczony czas. Na podstawie lektur uczestnicy będą odpowiadali na pytania konkursowe w formie zadań zamkniętych i otwartych on-line.

6.      Turniej odbędzie się w trzech etapach. Informacje o kolejnych etapach oraz wynikach umieścimy na stronie internetowej szkoły. Tym razem czytamy wyznaczone legendy polskie, które są dostępne w bibliotece szkolnej.

7.      I etap odbędzie się w poniedziałek 1 października. Czytamy legendy: „Zbójcy” i "Złota kaczka" (ze zbioru "Legendy warszawskie").

8.      II etap odbędzie się 15 października z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Będzie dotyczył legend: „Morskie Oko” i "Legenda o Podhalu".

9.  III etap turnieju odbędzie się w listopadzie. Poznajemy legendy: "Wiano świętej Kingi" i "Twardowski".

10.  Dwie najlepsze osoby będą reprezentować naszą szkołę w III Wojewódzkim Turnieju Czytelniczym „Mole Książkowe 2019”.

Organizatorzy:

                                     Joanna Guze 

Michał Klain