powrót
I etap
II etap
wyniki
najlepsi uczestnicy
ciekawe strony

REGULAMIN VIII SZKOLNEGO TURNIEJU CZYTELNICZEGO
„MOLE KSIĄŻKOWE”
DLA KLAS IV-VI

 w roku szkolnym 2016/17

1.      Szkolny Turniej Czytelniczy „Mole Książkowe” jest konkursem wieloetapowym i wielopłaszczyznowym. Celem jest zachęcanie naszych uczniów do czytania książek różnych autorów.

2.      Biorą w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie z klas IV – VI, którzy pragną sprawdzić się w potyczkach językowych i czytelniczych,
z wykorzystaniem umiejętności informatycznych.

3.      Wzięcie udziału w pierwszym etapie turnieju jest jednoznaczne z rozpoczęciem konkursu.

4.      Każdy uczestnik będzie posługiwał się we wszystkich etapach swoim imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

5.      Turniej dotyczy znajomości treści czytanych książek. Na zapoznanie się z przygodami wybranej pozycji uczestnicy mają wyznaczony czas. Na podstawie lektur uczestnicy będą odpowiadali na pytania konkursowe w formie zadań zamkniętych i otwartych on-line.

6.      Turniej odbędzie się w dwóch etapach. Informacje o kolejnych etapach oraz wynikach umieścimy na stronie internetowej szkoły. Tym razem czytamy wyznaczone legendy polskie, które są dostępne w bibliotece szkolnej.

7.      I etap odbędzie się w piątek 28 października z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Czytamy: „Bazyliszek” i „Kościół Panny Marii” (ze zbioru: Artur Oppman „Legendy warszawskie”).

8.      II etap turnieju odbędzie się w listopadzie. Poznajemy „Jak myszy zjadły Popiela” (oprac. Anna Świrszczyńska).

9.      Najlepszy uczestnik będzie reprezentować naszą szkołę w Wojewódzkim Turnieju Czytelniczym „Mole Książkowe”.

Organizatorzy:

                                     Joanna Guze 

Michał Klain