WOJEWÓDZKI TURNIEJ CZYTELNICZY
„MOLE KSIĄŻKOWE”
DLA KLAS IV-VII

 

<<   regulaminI etapII etapIII etapIV etapwynikiciekawe strony

 

Witamy uczniów, którzy:

- lubią książki,

- chcą sprawdzić się w potyczkach językowych
i czytelniczych,

- dobrze posługują się pocztą elektroniczną
i Internetem

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 

Czy muszę pisać test tylko o podanej godzinie?

 

Termin testu po każdym etapie (czyli dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia) jest wyznaczany odpowiednio wcześniej i podawany uczestnikom za pomocą poczty elektronicznej, a także na stronie internetowej turnieju. Aby uczestnicy mieli równe szanse test dla wszystkich odbywa się o tej samej godzinie (zazwyczaj test trwa 15 albo 20 minut, np. w piątek w godz. 16.00-16.20). 
 

Czy w czasie testu będzie można korzystać z książki?

 

Oczywiście, nie tylko będzie można, ale będzie trzeba posługiwać się książkami. Dlatego podane lektury należy uważnie przeczytać.

 

Czy testy będą przysyłane na naszą pocztę e-mail?

 

W czasie całego turnieju będziecie posługiwać się pocztą elektroniczną - czyli wszystkie informacje, wejście do testów, wyniki - będą przesyłane za pomocą e-maili. 

 

 

Masz pytanie? - napisz