WOJEWÓDZKI TURNIEJ CZYTELNICZY
„MOLE KSIĄŻKOWE”
DLA KLAS IV-VI

 w roku szkolnym 2016/17

<<   I etapII etapIII etapIV etapwynikiciekawe strony

 


(wersja do pobrania
)

 

1.     Wojewódzki Turniej Czytelniczy „Mole Książkowe” jest konkursem internetowym, wieloetapowym i wielopłaszczyznowym. Celem jest zachęcanie uczniów do czytania książek różnych autorów. W tym roku nasze hasło brzmi: Kornel Makuszyński i jego załoga.

2.     Biorą w nim udział chętni uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych z województwa pomorskiego, którzy pragną sprawdzić się w potyczkach językowych i czytelniczych, z wykorzystaniem umiejętności informatycznych.

3.     Przesłanie przez szkołę na adres e-mail joanna.guze40@gmail.com do 20 listopada 2016 r. zgłoszenia jednego ucznia jest jednoznaczne z przystąpieniem do konkursu. W zgłoszeniu (wysyła nauczyciel przygotowujący do konkursu ze swojej poczty) prosimy o podanie: imienia i nazwiska ucznia - uczestnika, klasy oraz nazwy szkoły.

4.     Warunkiem udziału jest również dostarczenie organizatorom (do wyboru: osobiście, faxem, pocztą lub mailem - skan) podpisanego przez rodziców oświadczenia o wyrażeniu zgody (załącznik do regulaminu ).

5.      Do 30 listopada 2016 r. wytypowany przez szkołę uczeń ze swojej poczty e-mail prześle na adres joanna.guze40@gmail.com swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły, klasę i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu.

6.     Turniej dotyczy znajomości: treści czytanych książek, okoliczności ich powstania i podstawowych danych o autorze. Na zapoznanie się z przygodami bohaterów książki uczestnicy mają 1 miesiąc. Na podstawie lektury uczestnicy będą odpowiadali na pytania konkursowe w formie zadań zamkniętych i otwartych on-line. Zwracamy szczególną uwagę na właściwą konstrukcję zdania, ortografię i interpunkcję (błędy skutkują utratą punktów).

7.     Turniej składa się z czterech etapów (w każdym uczestnicy czytają 1 książkę). Szczegółowe informacje o kolejnych etapach oraz wynikach umieścimy na stronie internetowej szkoły (www.sp2.kwidzyn.pl  w zakładce „Mole Książkowe” / Wojewódzki Turniej Czytelniczy) oraz zostaną one przesłane pocztą e-mail.

8.     Każdy uczestnik będzie posługiwał się swoim adresem e-mail, na który o określonej porze będzie otrzymywał instrukcje dotyczące sposobu wykonywania zadań konkursowych. W pierwszych trzech etapach turnieju uczestnicy będą wykonywać zadania w formie elektronicznej (na dowolnym komputerze podłączonym do sieci internetowej), w specjalnie udostępnionym formularzu on-line.

9.     I etap rozpocznie się w grudniu 2016 r. Tytuł książki do przeczytania zostanie przesłany 1 grudnia drogą mailową na pocztę każdego uczestnika. 2 stycznia 2017 r. o wyznaczonej godzinie prześlemy instrukcję dotyczącą wykonania zadań.

10. II etap turnieju odbędzie się w styczniu/lutym 2017 r.

11. III etap turnieju odbędzie się w lutym/marcu 2017 r.

12. IV etap odbędzie się w kwietniu i zakończy się  Finałem w naszej szkole. Zaproszonych do niego zostanie 20 uczestników, którzy w pierwszych trzech etapach zbiorą największą ilość punktów.

13. Podsumowanie turnieju i wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Finału. Powyższe terminy mogą ulec zmianie, o czym poinformujemy.

14. Organizatorzy roszczą sobie prawo do publikowania na stronie internetowej szkoły wyników turniejowych zmagań, danych osobowych uczestników i opiekunów oraz zdjęć z zakończenia imprezy.

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Kwidzynie

Nauczyciele koordynujący:

 Joanna Guze, Michał Klain, Katarzyna Srebrowska-Budek