III WOJEWÓDZKI TURNIEJ CZYTELNICZY
„MOLE KSIĄŻKOWE”
DLA KLAS VI-VIII

 w roku szkolnym 2018/19

<<   I etapII etapIII etapIV etapwynikiciekawe strony

 


(regulamin - wersja do pobrania
, oświadczenie rodziców )

 

1.    Wojewódzki Turniej Czytelniczy „Mole Książkowe” jest konkursem internetowym, wieloetapowym i wielopłaszczyznowym. Celem jest zachęcanie uczniów do czytania książek różnych autorów. W tym roku nasze hasło brzmi: W świecie powieści Krystyny Siesickiej.

2.    Biorą w nim udział chętni uczniowie klas VI–VIII szkół podstawowych z województwa pomorskiego, którzy pragną sprawdzić się w potyczkach językowych i czytelniczych, z wykorzystaniem umiejętności informatycznych.

3.    Przesłanie przez szkołę na adres e-mail: guzejoanna50@gmail.com (prosimy zwrócić uwagę, że nastąpiła zmiana adresu email) do 20 listopada 2018 r. zgłoszenia dwóch uczniów (lub jednego) jest jednoznaczne z przystąpieniem do konkursu. W zgłoszeniu (wysyła nauczyciel przygotowujący do konkursu ze swojej poczty) prosimy o podanie: imion i nazwisk uczniów - uczestników, klas oraz nazwy szkoły.

4.    Warunkiem udziału jest również dostarczenie organizatorom (do wyboru: osobiście, faxem, pocztą lub mailem - skan) podpisanego przez rodziców oświadczenia o wyrażeniu zgody ( załącznik do regulaminu).

5.     Do 30 listopada 2018 r. wytypowani przez szkołę uczniowie ze swojej poczty e-mail prześlą na adres: guzejoanna50@gmail.com swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły, klasę i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu.

6.    Turniej dotyczy znajomości: treści czytanych książek, okoliczności ich powstania i podstawowych danych o autorce. Na zapoznanie się z przygodami bohaterów książki uczestnicy mają 1 miesiąc. Na podstawie lektury uczestnicy będą odpowiadali na pytania konkursowe w formie zadań zamkniętych i otwartych on-line. Zwracamy szczególną uwagę na właściwą konstrukcję zdania, ortografię i interpunkcję (błędy skutkują utratą punktów).

7.    Turniej składa się z czterech etapów (w każdym uczestnicy czytają 1 książkę). Szczegółowe informacje o kolejnych etapach oraz wynikach umieścimy na stronie internetowej szkoły (www.sp2.kwidzyn.pl  w zakładce „Mole Książkowe” / Wojewódzki Turniej Czytelniczy) oraz zostaną one przesłane pocztą e-mail.

8.    Każdy uczestnik będzie posługiwał się swoim adresem e-mail, na który o określonej porze będzie otrzymywał instrukcje dotyczące sposobu wykonywania zadań konkursowych. W pierwszych trzech etapach turnieju uczestnicy będą wykonywać zadania w formie elektronicznej (każdy na dowolnym komputerze podłączonym do sieci internetowej), w specjalnie udostępnionym formularzu on-line.

9.    I etap rozpocznie się w grudniu 2018 r. Tytuł książki do przeczytania zostanie przesłany 3 grudnia drogą mailową na pocztę każdego uczestnika. 2 stycznia 2019 r. o wyznaczonej godzinie prześlemy instrukcję dotyczącą wykonania zadań.

10. II etap turnieju odbędzie się w styczniu 2019 r.

11. III etap turnieju odbędzie się w lutym 2019 r.

12. IV etap odbędzie się w marcu 2019 r. i zakończy się Finałem w naszej szkole. Zaproszeni do niego zostaną uczestnicy, którzy w pierwszych trzech etapach zbiorą największą ilość punktów. O dokładnym terminie Finału jego uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

13. Podsumowanie turnieju i wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Finału. Powyższe terminy mogą ulec zmianie, o czym poinformujemy.

14. Organizatorzy roszczą sobie prawo do publikowania na stronie internetowej szkoły wyników turniejowych zmagań, danych osobowych uczestników i opiekunów oraz zdjęć z zakończenia imprezy.

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Kwidzynie

Nauczyciele koordynujący:

 Joanna Guze, Michał Klain, Katarzyna Srebrowska-Budek