• Rozpoczęcie roku szkolnego

    1 września, godz. 9.00

    Zebranie z rodzicami klas I – VIII. Wybory przedstawicieli klas do Rady Rodziców.

    7-8 września wg harmonogramu

    Pierwsze zebranie wybranej Rady Rodziców

    12 września, godz. 16.00

    Dzień Edukacji Narodowej

    14 października

    Zebranie z rodzicami klas I – VIII

     

    23-24 listopad

    wg harmonogramu

    Zimowa przerwa świąteczna

    23-31 grudnia

    Wystawienie ocen za I półrocze

    5 stycznia

    Klasyfikacja za I półrocze

    10 stycznia, godz. 15.30

    Zakończenie I półrocza

    13 stycznia

    Ferie zimowe

    16 stycznia – 28 stycznia

    Rozpoczęcie II półrocza

    30 stycznia

    Dzień Otwarty Szkoły

    4 marca, 09.30 – 13.30

    Wiosenna przerwa świąteczna

    6-11 kwietnia

    Wybór podręczników, ćwiczeń do klas I – VIII (wnioski)

    do 21 kwietnia

    Zebranie z rodzicami klas I – VIII

    26-27 kwietnia wg harmonogramu

    Egzamin ósmoklasisty

    23 maja – j. polski

    24 maja – matematyka

    25 maja – j. obcy nowożytny

    Wystawienie rocznych ocen przewidywanych z danego przedmiotu oraz zachowania

    29 maja

    Wystawienie ocen rocznych

    12 czerwca do godz. 12.00

    Rada Pedagogiczna, Klasyfikacja za rok szkolny

    14 czerwca, godz.15.30

    Przegląd podręczników wypożyczonych ze szkoły, aktualizacja list książek do odkupienia, informacja dla rodziców i uczniów

    15 czerwca

    Spotkanie organizacyjne z rodzicami przyszłorocznych klas pierwszych

    6 czerwca godz. 17.00 - sala gimnastyczna

    Zbiórka podręczników wypożyczonych ze szkoły, odbiór przez nauczycieli przedmiotów, sprawdzenie stanów w porozumieniu z „Interdwójką”

    19 - 22 czerwca

    Zakończenie roku szkolnego oraz wręczenie Szkolnych Nagród Roku

    23 czerwca