• Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2023/24

  •  

    

   Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kwidzyn:

    

   Lp.

    

   Rodzaj czynności

    

   Termin

    

   Termin postępowania uzupełniającego *

   1.

   Składanie w systemie elektronicznym Nabór zgłoszenia (szkoła obwodowa)

   lub wniosku (szkoła inna, niż obwodowa) o przyjęcie do szkoły podstawowej.

   Złożenie w szkole obwodowej wydrukowanego (z systemu elektronicznego Nabór) i podpisanego zgłoszenia lub złożenie w szkole pierwszego wyboru (szkoła inna niż obwodowa) wydrukowanego (z systemu elektronicznego Nabór) i podpisanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

   od 13 marca 2023 r. godz.8:00 do 20 marca  2023 r.  godz. 16:00

    

   od 6 czerwca 2023 godz. 8:00 do 12 czerwca 2023 r. godz.16:00

    

   2.

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 1 zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     

    od 21 marca 2023 do  20 kwietnia  2023 r.

    

    od 13 czerwca 2023 r. do 19 czerwca  2023 r.

   3.

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

   21 kwietnia 2023 r. o godz. 1400

   20 czerwca 2023 r. o godz. 1400

   4.

   Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

   do 2 maja 2023 r. do godz. 1000

   do 28 czerwca 2023 r. do godz. 1500

   5.

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

   4 maja 2023 r. o godz. 1400

   30 czerwca 2023 r. o godz. 1400

   6.

   Procedura odwoławcza. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

   od 5 maja 2023 r.

    

    

   *Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Informacja taka zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

   Dokumenty (do pobrania) związane z zapisami dziecka do klas II-VIII naszej szkoły

   Formularz wniosku można pobrać z tej strony (zobacz tabelka niżej) i wypełnić.

   •   po wydrukowaniu, wypełnieniu, podpisaniu oraz zeskanowaniu przesłać pocztą elektroniczną lub wysłać np. Pocztą Polską na adres szkoły

   •  lub po wypełnieniu przesłać pocztą elektroniczną;

   •  lub dostarczyć do sekretariatu szkoły - ul. Staszica 16, I piętro

   Zapisy do klas II-VIII Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy od II do VIII.
   Oświadczenie w sprawie nauki religii/etyki Druk oświadczenia do wypełnienia

    

    

   Zobacz filmy o naszej szkole: