• TROCHĘ O DYSLEKSJI

   • W dzisiejszych czasach sporo słyszy się o przypadkach uczniów z dysleksją. Ale co to właściwie znaczy?

    Dysleksja to określenie wielu trudności z jakimi borykają się uczniowie. Pierwsze objawy mogą zauważyć rodzice, gdy widzą, że dziecko ma np. niewyraźne pismo, przestawia litery, popełnia błędy ortograficzne, pisze odbicia lustrzane liter, ma trudności z czytaniem. Te objawy mogą występować u dyslektyków, choć nie wszystkie muszą. Często zdarza się, że rodzice uważają dziecko za niedokładne, niestaranne, niechętne do współpracy. Z biegiem czasu zauważają, że mimo, że ich dziecko naprawdę się stara, efekty są mizerne. Wtedy poddają dzieci diagnozie w miejscowej poradni pedagogiczno-psychologicznej. Gdy specjaliści stwierdzają u ucznia dysleksję, wystawiają mu właściwą opinię, w której zawarte są ważne informacje o postępach ucznia oraz jego trudnościach, ale co najważniejsze zalecenia do dalszej pracy z takim uczniem, zarówno dla rodziców jak i nauczycieli i innych specjalistów. To bardzo ważne, aby jak najszybciej zacząć stosować się do zaleceń z opinii, aby wspomóc ucznia w edukacji i w życiu codziennym, zmotywować go do nauki oraz właściwie podejść do jego dysfunkcji, aby mógł osiągnąć sukcesy.

    Dysleksja może wystąpić pod różnymi postaciami:

    - dysgrafia (ma niewyraźne pismo, wyjeżdża poza linie, myli i przestawia litery w wyrazie, itp.)
    - dysortografia (dziecko, mimo uczenia się zasad ortografii, popełnia błędy ortograficzne i nie dostrzega tego)

    - dyskalkulia (dziecko wykonuje błędne działania, np. pomimo, że widzi znak mnożenia-dzieli, ma trudności z odczytywaniem i nazywaniem liczb, pisze odbicia lustrzane liczb, itp.)

            Mając dziecko z dysleksją należy wiedzieć, że nie da się całkowicie wyeliminować dysleksji, jednak systematyczna praca z dzieckiem oraz odpowiednia terapia wspomogą je w edukacji oraz w życiu codziennym, zredukują kompleksy dziecka, podbudują jego samoocenę i zmotywują do dalszej nauki, co spowoduje, że w przyszłości jest w stanie osiągnąć taki sam sukces jak każde inne dziecko.

     

    AUTYZM

    ZESPÓŁ TOURETTE'A